Từ năm 2022-2025, chỉ tiêu đào tạo nghề luật sư là 2.000 người/năm

Chủ đề   RSS   
 • #592110 03/10/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2172)
  Số điểm: 75599
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1606 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Từ năm 2022-2025, chỉ tiêu đào tạo nghề luật sư là 2.000 người/năm

  Vừa qua, ngày 30/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1155/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp. Trong đó, Quyết định đề ra chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 đối với các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, công chức, viên chức,…

  Cụ thể, Quyết định 1155/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”, trong đó khẳng định vị trí, chức năng của Học viện Tư, đồng thời đề ra chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 đối với các chức danh như sau:

  - Về chỉ tiêu đào tạo

  STT

  Đào tạo

  Chỉ tiêu

  1

  Nghề luật sư

  2.000 người/năm, trong đó:

  - Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế: 100 - 150 người/năm.

  - Luật sư chất lượng cao: 120 - 200 người/năm.

  2

  Nghề công chứng

  1.000 người/năm (trong đó công chứng chất lượng cao: 100 - 150 người/năm)

  3

  Đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư

  200 người/năm

  4

  Nghiệp vụ thi hành án dân sự

  150 người/năm

  5

  Nghề đấu giá

  100 người/năm

  6

  Nghề thừa phát lại

  100 người/năm

  7

  Thí điểm đào tạo chung nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại

  Từ năm 2023 đến năm 2025 mỗi năm 50 - 60 người.

   

  chi-tieu-dao-tao=luat-su

  - Về chỉ tiêu bồi dưỡng:

  STT

  Bồi dưỡng

  Chỉ tiêu

  1

  Luật sư

  300 người/năm

  2

  Công chứng viên

  300 người/năm

  3

  Thừa phát lại

  50 người/năm

  4

  Nghiệp vụ thi hành án cho kế toán nghiệp vụ thi hành án

  100 người/năm

  5

  Công chức tư pháp - hộ tịch

  200 người/năm

  6

  Theo tiêu chuẩn ngạch công chức

  1.150 người/năm

  7

  Theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

  50 người/năm

  8

  Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lành đạo, quản lý

  500 người/năm

  9

  Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm

  1.600 người/năm

  10

  Bồi dưỡng kiến thức và nâng cao kỹ năng áp dụng pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế của các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước

  1.000 người/năm

  11

  Bồi dưỡng tiếng Anh pháp lý cho các chức danh tư pháp, công chức, viên chức và theo nhu cầu xã hội

  100 - 150 người/năm

  Ngoài ra, nghiên cứu mở rộng bồi dưỡng trọng tài viên thương mại, hòa giải viên thương mại và các chức danh bổ trợ tư pháp khác.

  Kinh phí thực hiện Đề án này từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu hợp pháp khác của Học viện Tư pháp và nguồn kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước.

  Quyết định 1155/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2022.

   
  513 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận