Từ năm 2019, Nhà nước sẽ không còn bảo trợ giá vắc xin

Chủ đề   RSS   
 • #393146 21/07/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  Từ năm 2019, Nhà nước sẽ không còn bảo trợ giá vắc xin

  Đó là nội dung tại Nghị định quy định về hoạt động tiêm chủng. Theo đó, giá vắc xin tiêm chủng bao gồm giá vắc xin tiêm chủng sản xuất trong nước cho tiêm chủng bắt buộc và giá vắc xin tiêm chủng dịch vụ.

  Hiện nay, giá vắc xin tiêm chủng dịch vụ được quản lý và thực hiện theo cơ chế thị trường.

  Tuy nhiên, việc quản lý giá vắc xin tiêm chủng bắt buộc được thực hiện theo lộ trình như sau:

  Từ năm 2016 – 2018: Cơ quan có thẩm quyền duyệt giá vắc xin làm cơ sở đặt hàng cho tiêm chủng bắt buộc.

  Từ năm 2019: Giá vắc xin sản xuất trong nước theo cơ chế giá thị trường và giá cho tiêm chủng bắt buộc được thực hiện theo Luật đấu thầu.

  Phải ở lại tối thiểu 30 phút sau khi tiêm chủng

  Cụ thể, tất cả đối tượng sau khi tiêm chủng phải ở lại địa điểm tiêm chủng tối thiểu 30 phút để nhân viên y tế theo dõi, sau đó gia đình tiếp tục theo dõi tại nhà ít nhất 24 giờ sau khi tiêm chủng nhằm phát hiện sớm những tai biến nặng sau tiêm chủng.

  tiêm vắc xin

  Sẽ bồi thường thiệt hại nếu bị tai biến nặng sau tiêm chủng

  Khi sử dụng vắc xin bắt buộc, nếu xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người bị tai biến nặng hoặc thân nhân người bị tai biến nặng.

  Tùy theo tính chất thiệt hại mà bồi thường thỏa đáng

  * Thiệt hại do phải khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế

  - Trường hợp người được tiêm chủng bị tai biến nặng có BHYT, việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng được thực hiện theo quy định pháp luật về BHYT.

  - Trường hợp người được tiêm chủng bị tai biến nặng không có thẻ BHYT; trường hợp người được tiêm chủng bị tai biến nặng đến khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng được thực hiện theo như quy định hiện hành về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở y tế công lập.

  - Trong trường hợp người được tiêm chủng bị tai biến nặng phải sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chi phí vượt mức thanh toán của bảo hiểm y tế hoặc ngoài phạm vi thanh toán của BHYT thì được thanh toán theo hoá đơn (mức tối đa không quá khung giá dịch vụ do liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định).

  - Trường hợp người được tiêm chủng bị tai biến nặng phải nhập viện điều trị, trong quá trình điều trị nếu phát hiện các bệnh khác kèm theo không liên quan đến tiêm chủng thì phải thanh toán chi phí khám bệnh, điều trị bệnh đó theo quy định pháp luật về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

  Nếu người bị tai biến nặng có thẻ BHYT thì việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh của bệnh đó được thực hiện theo quy định pháp luật về BHYT.

  * Thiệt hại do thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút:

  - Hỗ trợ thiệt hại vật chất cho người phải nghỉ việc không hưởng lương để chăm sóc cho người được tiêm chủng bị tai biến nặng.

  - Trường hợp người được tiêm chủng bị tai biến nặng là người lao động theo quy định pháp luật về lao động thì được hỗ trợ thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút trong thời gian cứu chữa.

  * Thiệt hại do để lại di chứng:

  Trường hợp người được tiêm chủng bị tai biến nặng và để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật:

  - Được hỗ trợ bằng mức lương cơ sở tại thời điểm giải quyết bồi thường nếu bị tổn thương cơ thể từ 11,0% đến 15,0%; sau đó cứ tăng 1,0% được cộng thêm 0,4 lần mức lương cơ sở nếu bị tổn thương cơ thể từ trên 15,0% đến 80,0%.

  - Bằng 30 lần mức lương cơ sở nếu bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

  Trường hợp người được tiêm chủng bị tai biến nặng và để lại di chứng dẫn đến bị khuyết tật ngoài thiệt hại được bồi thường thiệt hại do để lại di chứng theo quy định trên còn được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi theo mức độ khuyết tật theo quy định hiện hành của pháp luật về người khuyết tật.

  * Thiệt hại đến tính mạng:

  Trường hợp người được tiêm chủng bị thiệt hại đến tính mạng được Hội đồng tư vấn chuyên môn cấp tỉnh xác định nguyên nhân tử vong do vắc xin, sai sót thực hành tiêm chủng được bồi thường:

  - Các chi phí do phải khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, do thu nhập bị mất hoặc giảm sút trước khi tử vong.

  - Chi phí mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

  Được bồi thường để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại hoặc người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng khoản tiền này.

  Mức bù đắp tổn thất về tinh thần bằng 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định (tương đương 11.5 triệu đồng hiện nay). Những người được bồi thường trong trường hợp này phải còn sống tại thời điểm người bị thiệt hại chết.

  Xem chi tiết tại dự thảo Nghị định quy định về hoạt động tiêm chủng.

   
  4219 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận