Từ A-Z bảng lương, phụ cấp ngành Tòa án, kiểm sát năm 2021

Chủ đề   RSS   
 • #562822 17/11/2020

  BachHoLS
  Top 200
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 708 lần
  SMod

  Từ A-Z bảng lương, phụ cấp ngành Tòa án, kiểm sát năm 2021

  Ảnh minh họa: bảng lương, phụ cấp ngành Tòa án, Viện kiểm sát năm 2021

  Dưới đây là nội dung tổng hợp bảng lương và phụ cấp các chức danh trong ngành Tòa án, Viện kiểm sát năm 2021 khi Quốc hội chốt không tăng lương cơ sở năm 2021:

  * Bảng lương

  1. (click vào bảng để xem chi tiết)

  BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NGÀNH TOÀ ÁN, NGÀNH KIỂM SÁT NĂM 2021

  STT

  Nhóm chức danh

  Bậc 1

  Bậc 2

  Bậc 3

  Bậc 4

  Bậc 5

  Bậc 6

  Bậc 7

  Bậc 8

  Bậc 9

   

  Loại A3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Hệ số lương

  6.2

  6.56

  6.92

  7.28

  7.64

  8

   

   

   

   

  Mức lương

  9,238,000

  9,774,400

  10,310,800

  10,847,200

  11,383,600

  11,920,000

   

   

   

   

  Loại A2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Hệ số lương

  4.4

  4.74

  5.08

  5.42

  5.76

  6.1

  6.44

  6.78

   

   

  Mức lương

  6,556,000

  7,062,600

  7,569,200

  8,075,800

  8,582,400

  9,089,000

  9,595,600

  10,102,200

   

   

  Loại A1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Hệ số lương

  2.34

  2.67

  3

  3.33

  3.66

  3.99

  4.32

  4.65

  4.98

   

  Mức lương

  3,486,600

  3,978,300

  4,470,000

  4,961,700

  5,453,400

  5,945,100

  6,436,800

  6,928,500

  7,420,200

  Chú ý:

  * Đối tượng áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành toà án, ngành kiểm sát như sau:

  - Loại A3 gồm: Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thẩm tra viên cao cấp: Kiểm sát viên Viện KSNDTC, Kiểm sát viên cao cấp, Kiếm tra viên cao cấp, điều tra viên cao cấp

  - Loại A2 gồm: Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm tra viên chính: Kiểm sát viên Viện KSND cấp tỉnh, kiểm tra viên chính, điều tra viên trung cấp.

  - Loại A1 gồm: Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, Thẩm tra viên, Thư ký Toà án: Kiểm sát viên Viện KSND cấp huyện, kiểm tra viên, điều tra viên sơ cấp.

  *. Cấp tỉnh gồm: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đô thị loại I và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.

  * Cấp huyện gồm: thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II, loại III, quận thuộc thành phố Hà Nội, quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện, thị xã còn lại.

  2.  (click vào bảng để xem chi tiết)

  BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA NHÀ NƯỚC

  Các chức danh lãnh đạo quy định hai bậc lương:

  STT

  Chức danh

  Bậc 1

  Bậc 2

  Hệ số lương

  Mức lương

  Hệ số lương

  Mức lương

  1

  Chánh án Toà án nhân dân tối cao

  10.4

  15496000

  11

  16390000

  2

  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  10.4

  15496000

  11

  16390000


  * Về phụ cấp

  I. Ở trung ương

  STT

  Chức danh

  Hệ số

  Mức phụ cấp

  1

  Các chức danh lãnh đạo thuộc Toà án nhân dân tối cao:

   

   

  a/ Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao

  1.3

  1937000

  b/ Chánh toà Toà án nhân dân tối cao

  1.05

  1564500

  c/ Phó Chánh toà Toà án nhân dân tối cao

  0.85

  1266500

  2

  Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:

   

   

  a/ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  1.3

  1937000

  b/ Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Viện trưởng Viện nghiệp vụ, Cục trưởng Cục điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  1.05

  1564500

  c/ Phó vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Phó viện trưởng Viện nghiệp vụ, Phó Cục trưởng Cục điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

  0.85

  1266500

  3

  Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

   

   

  a/ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

  1.2

  1788000

  b/ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

  1

  1490000

  c/ Viện trưởng Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

  0.9

  1341000

  d/ Chánh Văn phòng và cấp trưởng các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

  0.85

  1266500

  đ/ Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

  0.7

  1043000

  e/ Phó Chánh Văn phòng và cấp phó các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

  0.65

  968500

  g/ Trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

  0.55

  819500

  h/ Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng và các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

  0.5

  745000

  i/ Phó Trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

  0.45

  670500

  k/ Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng và các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao

  0.4

  596000

  Căn cứ:

  Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11

  Nghị quyết 823/2009/UBTVQH12

  Nghị quyết 973/2015/UBTVQH13 

  Xem thêm các mức phụ cấp ở cấp tỉnh và cấp huyện tại file đính kèm:

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  4722 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận