Từ 6/3/2021: Thay đổi 2 mức phí liên quan đến người hành nghề và văn phòng thừa phát lại

Chủ đề   RSS   
 • #567669 05/02/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 530 lần


  Từ 6/3/2021: Thay đổi 2 mức phí liên quan đến người hành nghề và văn phòng thừa phát lại

   Người hành nghề và văn phòng thừa phát lại

   Người hành nghề và văn phòng thừa phát lại - Minh họa

  Ngày 20/1/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 05/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 223/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại. Thông tư 05 bổ sung thêm một số khoản phí như sau:

  Stt

  Nội dung

  Mức thu

  (Đồng/hồ sơ)

  1

  Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại

   

  a

  Đối với trường hợp bổ nhiệm Thừa phát lại

   

  -

  Tham dự kiểm tra kết quả tập sự

  2.700.000

  -

  Bổ nhiệm Thừa phát lại

  800.000

  b

  Đối với trường hợp bổ nhiệm lại Thừa phát lại

  500.000

  2

  Phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

   

  a

  Thành lập và cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

  1.000.000

  b

  Cấp Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

  500.000


  Nội dung này đã sửa đổi Điều 4 Thông tư 223, hiện nay điểu khoản này chỉ quy định 2 mức phí:

  Stt

  Nội dung

  Mức thu

  (Đồng/hồ sơ)

  1

  Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại

  800.000

  2

  Phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

  1.000.000

  Thông tư 05/2021/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ 6/3/2021.

  Xem chi tiết Thông tư 05 tại file đính kèm.

   
  812 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận