Từ 3/2023, phòng giao dịch bưu điện nộp hồ sơ tự nguyện chấm dứt hoạt động tại NHNN chi nhánh

Chủ đề   RSS   
 • #598468 01/02/2023

  xuanuyenle
  Top 75
  Đại học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1024)
  Số điểm: 40837
  Cảm ơn: 42
  Được cảm ơn 906 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Từ 3/2023, phòng giao dịch bưu điện nộp hồ sơ tự nguyện chấm dứt hoạt động tại NHNN chi nhánh

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 27/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.

  Trong đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2015/TT-NHNN, cụ thể trình tự tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện.

  Trình tự, thủ tục đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện

  (1) Hồ sơ đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện bao gồm:

  - Văn bản của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện trong đó nêu rõ lý do chấm dứt hoạt động;

  - Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt về việc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện;

  - Phương án giải quyết các tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của phòng giao dịch bưu điện chấm dứt hoạt động.

  (2) Trình tự tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện:

  -  Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt lập 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện;

  - Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện có văn bản chấp thuận chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện; trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản nêu rõ lý do.  

  Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14; Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt phải tiến hành:

  + Các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch bưu điện; 

  + Có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện về ngày chấm dứt hoạt động.

  (So với quy định tại Thông tư 43/2015/TT-NHNN đã sửa đổi chỉ còn Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện thay vì trước đây là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Cục Thanh tra và Giám sát ngân hàng nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện)

  Thông tư 27/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.

   
  51 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận