Từ 25/5/2023 Cán bộ thuộc lĩnh vực Công thương áp dụng bộ Quy tắc ứng xử mới

Chủ đề   RSS   
 • #602854 26/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Từ 25/5/2023 Cán bộ thuộc lĩnh vực Công thương áp dụng bộ Quy tắc ứng xử mới

  Ngày 25/5/2023 Bộ Công Thương vừa có Quyết định 1239/QĐ-BCT năm 2023 Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương.
   
  Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực Công thương sẽ áp dụng bộ Quy tắc ứng xử mới như sau:
   
  tu-255202-can-bo-thuoc-linh-vuc-cong-thuong-ap-dung-bo-quy-tac-ung-xu-moi
   
  (1) Ứng xử của cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
   
  - Tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không né tránh, thoái thác nhiệm vụ.
   
  - Trong giao tiếp và thi hành nhiệm vụ, công vụ, cấp dưới phải có thái độ lịch sự, tôn trọng cấp trên; chủ động, thẳng thắn, chân thành đóng góp ý kiến với cấp trên để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế; không được lợi dụng việc phát biểu ý kiến, việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín, danh dự của cấp trên và đồng nghiệp; không nịnh bợ, lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng.
   
  - Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công theo đối và công việc được giao; sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ.
   
  - Đối với đồng nghiệp:
   
  + Phải có tinh thần, thái độ hợp tác, phối hợp, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức; không to tiếng, cãi nhau, đánh nhau nơi cơ quan, công sở.
   
  + ứng xử có văn hóa, tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín của đồng nghiệp; cởi mở, chân thành, thân thiện, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đúng đắn của đồng nghiệp, của tập thể; thẳng thắn góp ý với đồng nghiệp trên tinh thần xây dựng, khách quan; có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác, tôn trọng giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
   
  (2) Ứng xử của cán bộ tại nơi công cộng
   
  - Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định sinh hoạt nơi công cộng,
   
  - Thể hiện sự văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử, trang phục để người dân tin yêu.
   
  - Kịp thời thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết các thông tin về hành vi vi phạm pháp luật.
   
  - Không được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng để bảo đảm sự văn minh, tiến bộ của xã hội.
   
  - Không được Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký tham gia các hoạt động xã hội để tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi vi phạm pháp Luật dưới bất kỳ hình thức nào.
   
  (3) Ứng xử cán bộ tại nơi cư trú
   
  - Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước nhân dân.
   
  - Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
   
  - Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia sinh hoạt nơi cư trú, chịu sự giám sát của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nơi cư trú.
   
  - Không can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi cư trú; không tham gia xúi giục, kích động, bao che các hành vi trái pháp luật.
   
  - Không được vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.
   
  (4) Ứng xử của cán bộ trong gia đình
   
  - Tích cực tuyên truyền, giáo dục người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
   
  - Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
   
  - Không để người thân trong gia đình lợi dụng danh nghĩa của bán thân để vụ lợi cho gia đình và bản thân.
   
  - Gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí khi tổ chức cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sính nhật, tân gia và các việc khác nhằm mục đích trục lợi.
   
  - Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.
   
  Xem phim Quyết định 1239/QĐ-BCT năm 2023 có hiệu lực từ ngày 25/5/2023.
   
  231 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (06/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận