Từ 2022, người có nguyện vọng trở thành THẠC SĨ, TIẾN SĨ cần lưu ý điều này!

Chủ đề   RSS   
 • #571130 04/05/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 536 lần


  Từ 2022, người có nguyện vọng trở thành THẠC SĨ, TIẾN SĨ cần lưu ý điều này!

  Người có nguyện vọng trở thành thạc sĩ, tiến sĩ - Minh họa

  Người có nguyện vọng trở thành thạc sĩ, tiến sĩ - Minh họa

  Bộ GDĐT đang soạn thảo Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Trong văn bản này có sự thay đổi trong nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ.

  Cụ thể, hiện nay nội dung này được quy định tại Điều 10 Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT. Trong đó:

  - Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ tối đa theo ngành của cơ sở giáo dục đại học được tính bằng quy mô đào tạo tiến sĩ tối đa theo năng lực, đáp ứng đồng thời các tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 10 của Thông tư này trừ đi quy mô đào tạo tiến sĩ hiện tại cộng thêm với số nghiên cứu sinh dự kiến sẽ tốt nghiệp trong năm tuyển sinh.

  - Chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ tối đa theo ngành của cơ sở giáo dục đại học được tính bằng quy mô đào tạo tối đa theo năng lực, đáp ứng đồng thời các tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 10 của Thông tư này.

  Đồng thời, Khoản 4 nêu trên hướng dẫn tiêu chí xác định chỉ tiêu nghiên cứu sinh, học viên cao học tối đa gồm 3 yếu tố:

  1. Tiêu chí số lượng nghiên cứu sinh, học viên cao học tối đa trên 01 giảng viên cơ hữu:

  - Đối với các đại học, học viện, các trường đại học:

  Chỉ tiêu

  Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp

  GS

  PGS

  TS

  Chỉ tiêu nghiên cứu sinh tối đa trên 01 giảng viên

  5

  4

  3

  Chỉ tiêu học viên cao học tối đa trên 01 giảng viên

  7

  5

  3

  - Đối với viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ:

  Chỉ tiêu

  Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp

  GS

  PGS

  TS

  Chỉ tiêu nghiên cứu sinh tối đa trên 01 giảng viên

  3

  2

  1

  2. Tiêu chí cơ sở vật chất và thiết bị

  3. Tiêu chí nhu cầu lao động của thị trường, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

  Tại Khoản 3 Điều 13 Dự thảo Thông tư sắp được ban hành, tiêu chí về số lượng nghiên cứu sinh, học viên cao học nêu trên được thay đổi như sau:

  - Đối với các đại học, học viện, các trường đại học:

  Chỉ tiêu

  Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp

  GS

  PGS

  TS

  Chỉ tiêu nghiên cứu sinh tối đa trên 01 giảng viên

  5

  4

  3

  Chỉ tiêu học viên cao học tối đa trên 01 giảng viên

  5

  5

  5

  - Đối với viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ:

  Chỉ tiêu

  Giảng viên cơ hữu ngành phù hợp

  GS

  PGS

  TS

  Chỉ tiêu nghiên cứu sinh tối đatrên 01 giảng viên

  3

  2

  1

  Ngoài ra, Thông tư đang được dự thảo còn quy định về Quy trình xác định và công bố chỉ tiêu tuyển sinh.

  Việc lấy ý kiến dự thảo sẽ kết thúc vào ngày 6/6/22021, và sẽ áp dụng Thông tư này từ năm học 2022, xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây.

   

  Cập nhật bởi vankhanhnhu ngày 04/05/2021 04:58:22 CH
   
  1060 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận