Từ 20/8, công chức sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nếu có các hành vi sau

Chủ đề   RSS   
 • #555131 19/08/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Từ 20/8, công chức sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nếu có các hành vi sau

  Tiêu chí đánh giá công chức không hoàn thành nhiệm vụ

  Tiêu chí đánh giá công chức không hoàn thành nhiệm vụ (Ảnh minh họa)

  Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực ngày 20/8/2020 với nhiều điểm mới nổi bật so với Nghị định 56/2015/NĐ-CP, trong đó nổi bật là nội dung về các tiêu chí xếp loại chất lượng công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

  Cụ thể như sau:

  Đối tượng công chức

  Nghị định 90/2020/NĐ-CP

  Nghị định 56/2015/NĐ-CP

  Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

   

  - Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

  - Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

  - Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

   

  - Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;

  - Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

  - Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ;

  - Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

  - Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  - Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

  - Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật.

  Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

   

  - Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

  - Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ;

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

  - Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

   

  - Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

  - Liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

  - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.

   

  Theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định xử lý công chức không hoàn thành nhiệm vụ như sau:

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

  - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại;

  - Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn.”.

   

   
  6120 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #555431   23/08/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (257)
  Số điểm: 1475
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 24 lần


  Theo tôi, việc đánh giá cán bộ, công chức phải công khai cho người dân biết và giám sát. Nên có đánh giá online hoặc điện tử. Sau mỗi nhiệm vụ, người dân sẽ thực hiện đánh giá. Chỉ có như vậy mới cải tiến được.

   
  Báo quản trị |  
 • #556172   30/08/2020

  Thanhulaw94
  Thanhulaw94

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/08/2020
  Tổng số bài viết (63)
  Số điểm: 450
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Điều này là hợp lý thôi, nhiều nơi mình đã thấy áp dụng việc đánh giá này nhất là các cơ quan 1 cửa ở các cấp khi người dân đến làm thủ tục. Tuy nhiên việc đánh giá này có lẽ chỉ trong nội bộ nên chưa thực sự mang lại hiểu quả tốt nhất. Nhà nước ngày càng tinh giảm bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc của các công chức do đó nên đẩy mạnh chỉnh sách đánh giá này để có những công chức không những có chuyên môn tốt mà cần có cái tâm trong công việc.

   
  Báo quản trị |  
 • #563824   29/11/2020

  Cán bộ bị coi không hoàn thành nhiệm vụ khi không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền nghiêm khắc phê bình hoặc xử lý kỷ luật;

  vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; để xảy ra mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách, quản lý và bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;

  hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoặc có liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #588082   24/07/2022

  leehuy97
  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (214)
  Số điểm: 1398
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn. Bài viết cho mình biết thêm thông tin quy định về các hành vi của công chức nếu vi phạm sẽ bị đánh giá khi không hoàn thành nhiệm vụ và sẽ bị xử lý theo từng mức độ cụ thể . Tuy nhiên việc công chức làm sai sẽ bị xử lý nhưng ai sẽ là người đứng ra sửa chữa những sai phạm đó?

   
  Báo quản trị |