Từ 20/10: Hướng dẫn Luật sư gửi yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích bị xâm phạm khi hành nghề

Chủ đề   RSS   
 • #562088 03/11/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Từ 20/10: Hướng dẫn Luật sư gửi yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích bị xâm phạm khi hành nghề

  Mới: Các trường hợp văn phòng luật sư bị thu hồi giấy phép | Pháp luật | PLO

  Quyết định 139/QĐ-BTV được ban hành ngày 20/10/2020 về việc ban hành quy định về hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề Luật sư

  Quy định hướng dẫn trình tự gửi yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề. Cụ thể như sau:

  - Khi có hành vi xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư thì luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư có quyền gửi văn bản đến Đoàn Luật sự mà mình là thành viên để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

  - Đoàn Luật sư ban hành văn bản gửi đến chủ thể xâm phạm. Nếu quá thời hạn chưa được giải quyết hoặc kết quả giải quyết không phù hợp với quy định của pháp luật thì Đoàn Luật sư tiếp tục ban hành văn bản đến chủ thể xâm phạm, đồng thời đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải quyết. Chủ thể bị xâm phạm không phải làm văn bản gửi cho Liên đoàn.

  - Trường hợp chủ thể bị xâm phạm không thuộc thẩm quyền giải quyết của Liên đoàn Luật sư Việt Nam mà gửi yêu cầu đến Liên đoàn sẽ được Liên đoàn thông báo lại Đoàn Luật sư.

  *** VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

  Thời hạn giải quyết yêu cầu bảo vệ là khoản thời gian chủ thể bảo vệ thực hiện xong một biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể bị xâm phạm, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ bảo vệ.

  Tùy theo nội dung vụ việc, tính chất, mức độ hành vi xâm phạm, thời hạn giải quyết giải quyết yêu cầu bảo vệ được quy định như sau:

  + Đối với vụ việc nội dung rõ ràng, đủ tài liệu, chứng cứ thì thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc, kể từ ngày chủ thể bảo vệ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo vệ.

  + Đối với các vụ việc có tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau, cần thu thập thêm tài liệu, chứng cứ...thì thời hạn giải quyết là 15 ngày, kể từ ngày chủ thể bảo vệ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo vệ.

  + Trường hợp vụ việc xảy ra tại một địa phương nhưng xâm phạm đến nhiều luật sư ở các địa phương khác nhau, thì thời hạn giải quyết được tính cho chủ thể bảo vệ là Đoàn Luật sư đầu mối phối hợp với các Đoàn Luật sư trong quá trình giải quyết vụ việc. Thời hạn giải quyết là 30 ngày, kể từ ngày chủ thể bảo vệ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo vệ.

  + Trường hợp đã giải quyết lần đầu theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này nhưng chưa được xem xét, giải quyết, hành vi xâm phạm vẫn tồn tại thì thời hạn giải quyết yêu cầu bảo vệ lần kế tiếp là 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết của chủ thể giải quyết lần đầu.

  Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

  Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm:

   
  1952 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận