Từ 15/11/2019: Cán bộ, công chức nên biết thông tin này

Chủ đề   RSS   
 • #530563 09/10/2019

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Từ 15/11/2019: Cán bộ, công chức nên biết thông tin này

  Từ 15/11/2019: Cán bộ, công chức nên biết thông tin này

  Bài viết liên quan:

  Những việc cán bộ, công chức cấp xã không được làm

  Cán bộ tiếp dân có được cấm công dân ghi âm, ghi hình?

  >>> Mới: Thêm 09 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

  >>> Các trường hợp Cơ quan nhà nước được phép từ chối tiếp công dân

  >>> Từ 1/7: Những vị trí công tác mà cán bộ, công chức phải định kỳ chuyển đổi


  Ngày 30/9/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

  Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 21 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, một số văn bản liên quan đến cán bộ công chức sẽ bị bãi bỏ gồm:

  1. Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

  2. Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ  Nội  vụ  hướng  dẫn  thực  hiện  một  số  điều  quy  định  tại  Nghị  định  số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

  3 . Thông tư số 07/2006/TT-BNV ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

  4. Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ- CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện.

  5. Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

  6.  Thông tư số 03/2012/TT-BNV ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.

  7. Quyết định số 22/2002/QĐ-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành bản quy định về nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ.

  8. Quyết định số 30/2004/QĐ-BNV ngày 04 tháng 05 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên.

  9. Quyết định số 07/2007/QĐ-BNV ngày 13 tháng 7 năm 2007  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

  10. Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra.

  11. Quyết định số 135/2005/QĐ-BNV ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

  Thông tư 11/2019/TT-BNV chính thức có hiệu lực thi hành từ 15/11/2019.

   
  60283 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  levanson7273@gmail.com (28/10/2019) Arettinh (14/10/2019) thanh19751996 (12/10/2019) admin (10/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận