Từ 1/6/2021: Thời hạn giám định tư pháp trong các vụ tai nạn giao thông là 3 tháng

Chủ đề   RSS   
 • #570301 15/04/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Từ 1/6/2021: Thời hạn giám định tư pháp trong các vụ tai nạn giao thông là 3 tháng

  Giám định tư pháp trong các vụ tai nạn giao thông - Minh họa

  Giám định tư pháp là việc người có thẩm quyền sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận những vấn đề có liên quan đến hoạt động tố tụng hình sự, dân sự. Riêng trong lĩnh vực giao thông vận tải Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 07/2021/TT-BGTVT quy đinh về giám định tư pháp trong lĩnh vực này.

  Nổi bật trong văn này là quy định về thời hạn giám định tại Điều 13 với nội dung như sau:

  - Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải tối đa là 03 tháng. Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.

  Thời hạn giám định này có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa theo quy định tại khoản này.

  - Trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn thì cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.

  Hiện nay, văn bản đang có hiệu lực quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải là Thông tư 33/2014/TT-BGTVT. Văn bản này không quy định về thời hạn nêu trên, tuy nhiên từ 1/1/2021 khi Luật giám định tư pháp sửa đổi 2020 có hiệu lực, tất cả hoạt động tư pháp phải tuân thủ nguyên tắc tại Điều 26a Luật này:

  “2. Thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định tư pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

  3. Thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này tối đa là 03 tháng. Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.

  Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp căn cứ vào thời hạn giám định tối đa và tính chất chuyên môn của lĩnh vực giám định quy định thời hạn giám định tư pháp cho từng loại việc cụ thể. Thời hạn giám định tư pháp có thể được gia hạn theo quyết định của cơ quan trưng cầu giám định nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa đối với loại việc đó.

  Thông tư 07/2021/TT-BGTVT sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/6/2021.

   
  1593 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #570903   29/04/2021

  Theo Thông tư 07/2021/TT-BGTVT tổ chức giám định tư theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải phải có đủ 3 điều kiện sau: có tư cách pháp nhân; có hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung được trưng cầu, yêu cầu giám đinh; đảm bảo các yêu cầu về cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định để thực hiện giám định tư pháp.

   
  Báo quản trị |