Từ 1/4, sắp xếp cán bộ làm việc tại nhà

Chủ đề   RSS   
 • #542767 31/03/2020

  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Từ 1/4, sắp xếp cán bộ làm việc tại nhà

  Đây là nội dung hướng dẫn tại Thông báo 1147/LĐTBXH-VP sau khi Thủ tướng chính phủ ban hành Chi thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020.

  Theo đó Bộ trường Bộ lao động, thương binh và xã hội chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị:

  - Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ thị 16/CT-TTg đến toàn bộ công chức, viên chức, NLĐ trong đơn vị

  - Lãnh đạo các Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ vẫn tiếp tục làm việc tại cơ quan để kịp thời giải quyết công việc được giao

  - Các đơn vị quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp (trừ khối đào tạo và nghiên cứu khoa học): Bố trí tối đa 30% công chức, viên chức, NLĐ của đơn vị (theo hình thức luân phiên làm việc) đến làm việc tại cơ quan

  - Các đơn vị sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học: bố trí 100% viên chức, NLĐ làm việc tại nhà

  - Thủ trưởng các đơn vị ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, tăng cường họp trực tuyến tại đơn vị. Phân công nhiệm vụ cụ thể và quản lý chặt chẽ công chức, viên chức, NLĐ làm việc tại nhà. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu công chức, viên chức, NLĐ của đơn vị để lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 do không chấp hành nghiêm túc quy định về phòng chống dịch.

  Thông báo này có hiệu lực từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020. Sau đó căn cứ tình hình thực tế, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo để thực hiện. 

   

   
  1146 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #542789   31/03/2020

  Theo quan điểm cá nhân tôi về vấn đề "Từ 1/4, sắp xếp cán bộ làm việc tại nhà" là việc làm rất hợp lý. Theo tôi, cách thức ứng phó với dịch này rất chi là hợp lý và cần nhân rộng nhanh ở các doanh nghiệp. Chúng ta hãy cố gắng chống dịch quyết liệt trong thời gian ngắn.

   
  Báo quản trị |