Từ 1/4/2021: Ưu đãi vay khi xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở chỉ còn tối đa 500 triệu đồng

Chủ đề   RSS   
 • #569975 02/04/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 536 lần


  Từ 1/4/2021: Ưu đãi vay khi xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở chỉ còn tối đa 500 triệu đồng

  Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở - Minh họa

  Ngày 1/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Một trong những thay đổi đáng chú ý tại Nghị định này là việc giới hạn mức ưu đã vay khi xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở.

  Cụ thể, ưu đãi này được quy định tại các Khoản 4, 5, 6 Điều 16 Nghị định 100 được sửa đổi như sau:

  1. Mức vốn vay:

  Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

  => Điểm đ Khoản 10 Điều 1 Nghị định 49 sửa đổi thành:

  “Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa, nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.”

  2. Lãi suất vay:

  a) Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ;

  b) Lãi suất cho vay ưu đãi tại các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho từng thời kỳ.

  => Điểm đ Khoản 10 Điều 1 Nghị định 49 sửa đổi thành:

  “a) Lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cho từng thời kỳ;

  b) Lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

  3. Thời hạn vay

  Thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

  => Điểm đ Khoản 10 Điều 1 Nghị định 49 sửa đổi thành:

  “Thời hạn vay: Thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.”

  Nghị định 49/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

   
  1433 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  admin (03/04/2021) ThanhLongLS (02/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận