Từ 1/3/2021: Nới lỏng nhiều tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thi hành án dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #566192 05/01/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Từ 1/3/2021: Nới lỏng nhiều tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành Thi hành án dân sự

  Nới lỏng tiêu chuẩn công chức Thi hành án dân sự

  Nới lỏng tiêu chuẩn đào tạo công chức Thi hành án Dân sự

  Ngày 28/12/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 08/2020/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự. Nhiều quy định về tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng đã được nới lỏng theo quy định của Thông tư này.

  Cụ thể, các quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với Ngạch chấp hành viên cao cấp được quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định:

  “4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

  a) Có trình độ Cử nhân Luật trở lên;

  b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Chấp hành viên cao cấp theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp;

  c) Có trình độ Cao cấp lý luận chính trị;

  d) Có chứng chỉ Ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

  đ) Có chứng chỉ Tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.”

  Tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 08, Khoản trên được sửa đổi như sau:

  Điểm b: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự cao cấp theo nội dung, chương trình của Bộ Tư pháp

  Điểm c: Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền

  Điểm đ: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

  Kế đó, Khoản 4 Điều 8 Thông tư 03/2017 có quy định về Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của Thẩm tra viên cao cấp.

  Sửa đổi Khoản này, Thông tư 08 cũng bổ sung thêm chứng chỉ có giá trị tương đương vào những chứng chỉ bắt buộc hiện có.

  Như vậy, có thể thấy từ 1/3/2021, khi Thông tư 08/2020/TT-BTP có hiệu lực, công chức ngành Thi hành án Dân sự sẽ được nới lỏng quy định về một số loại bằng cấp, chứng chỉ vì có thể nộp văn bằng có giá trị tương đương thay cho văn bằng bắt buộc theo quy định hiện hành.

  Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm dưới đây.

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 05/01/2021 05:16:23 CH
   
  1144 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận