Từ 1/10, xe cơ giới áp dụng quy chuẩn kỹ thuật mới về đèn chiếu sáng phía trước

Chủ đề   RSS   
 • #610450 11/04/2024

  motchutmoingay24
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (269)
  Số điểm: 3265
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 59 lần


  Từ 1/10, xe cơ giới áp dụng quy chuẩn kỹ thuật mới về đèn chiếu sáng phía trước

  Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 07/2024/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

  Thông tư 07/2024/TT-BGTVT bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Thông tư 31/2017/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

  Ban hành kèm theo Thông tư 07/2024/TT-BGTVTQCVN 35:2024/BGTVT về đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

  Quy chuẩn QCVN 35:2024/BGTVT áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu đèn, sản xuất lắp ráp, nhập khẩu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thử nghiệm, kiểm tra chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với đèn của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

  Quy định kỹ thuật về đèn chiếu sáng phía trước của các loại xe cơ giới

  Đối với xe gắn máy

  Yêu cầu kết cấu

  Kết cấu của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 1 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục L của Quy chuẩn QCVN 35:2024/BGTVT

  Yêu cầu đặc tính quang học

  - Đặc tính quang học của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 2 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục L

  - Đối với đặc tính quang học đèn chiếu gần độc lập phải đáp ứng quy định tại điểm 2.2 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục L, đặc tính quang học đèn chiếu xa độc lập phải đáp ứng quy định tại điểm 2.3 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục H

  - Đối với những đèn thử nghiệm theo quy định tại điểm 2 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục H (trừ Phụ lục H loại A) phải thử nghiệm thêm hạng mục tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động theo quy định tại Phụ lục M

  Yêu cầu về màu sắc ánh sáng

  Màu sắc ánh sáng của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 3 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục L

  Đối với xe mô tô

  Yêu cầu kết cấu

  Kết cấu của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 1 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục H

  Yêu cầu đặc tính quang học

  - Đặc tính quang học của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 2 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục H

  - Đối với đặc tính quang học đèn chiếu gần độc lập phải đáp ứng quy định tại điểm 2.2 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục H, đặc tính quang học đèn chiếu xa độc lập phải đáp ứng quy định tại điểm 2.3 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục H

  Yêu cầu về màu sắc ánh sáng

  Màu sắc ánh sáng của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 3 của một trong các Phụ lục A đến Phụ lục H

  Yêu cầu tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động

  Tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại Phụ lục M

  Đối với xe ô tô

  Yêu cầu kết cấu

  Kết cấu của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 1 của một trong các Phụ lục C đến Phụ lục G

  Yêu cầu đặc tính quang học

  - Đặc tính quang học của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 2 của một trong các Phụ lục C đến Phụ lục G

  - Đối với đặc tính quang học đèn chiếu gần độc lập phải đáp ứng quy định tại điểm 2.2 của một trong các Phụ lục C đến Phụ lục G, đặc tính quang học đèn chiếu xa độc lập phải đáp ứng quy định tại điểm 2.3 của một trong các Phụ lục C đến Phụ lục G

  Yêu cầu về màu sắc ánh sáng

  Màu sắc ánh sáng của đèn được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại điểm 3 của một trong các Phụ lục C đến Phụ lục G

  Yêu cầu tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động

  Tính ổn định đặc tính quang học của đèn trong quá trình hoạt động được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại Phụ lục M

  Đối với đèn sản xuất hàng loạt

  Đèn sản xuất hàng loạt được kiểm tra phải đáp ứng quy định tại Phụ lục N

  Đối với đèn có nguồn sáng LED

  Đèn có nguồn sáng LED được thử nghiệm phải đáp ứng quy định tại Phụ lục G hoặc Phụ lục H, và được thử nghiệm phải đáp ứng quy định tại Phụ lục R

  Đối với đèn chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS)

  Trong trường hợp là đèn chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS), các hạng mục thử nghiệm được áp dụng như các loại đèn thông thường khác, nhưng được thực hiện khi kích hoạt ở trạng thái trung gian được quy định tại điểm 1.3.10 của Quy chuẩn QCVN 35:2024/BGTVT

  Xem phụ lục của QCVN 35:2024/BGTVT tại đây

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/11/Phu-luc-QCVN%2035-2024-BGTVT.docx

  Quy định về quản lý

  Theo quy định tại điểm 3.2 QCVN 35:2024/BGTVT, khi có nhu cầu thử nghiệm, cơ sở sản xuất, tổ chức hoặc cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu đèn phải cung cấp cho cơ sở thử nghiệm tài liệu kỹ thuật và mẫu thử theo quy định về yêu cầu tài liệu kỹ thuật và yêu cầu mẫu thử của Quy chuẩn QCVN 35:2024/BGTVT

  Tài liệu kỹ thuật bao gồm các thông tin sau đây:

  - Đèn dùng để chiếu gần và chiếu xa hoặc một trong hai chức năng này;

  - Đèn được thiết kế phù hợp với luật giao bên phải hoặc luật giao bên trái hoặc cả hai luật giao thông bên phải và bên trái;

  - Loại nguồn sáng:

  - Công suất danh định của đèn;

  - Điện áp danh định của đèn;

  - Điện áp thử nghiệm hoặc dòng điện thử nghiệm;

  - Chùm sáng chiếu gần đối xứng hoặc không đối xứng;

  - Phụ lục đăng ký thử nghiệm: một trong các Phụ lục từ A đến Phụ lục L và các Phụ lục M (nếu có), Phụ lục N (nếu có), Phụ lục R (nếu có)

  + Nếu đăng ký thử nghiệm Phụ lục H phải đăng ký loại đèn (đèn chiếu sáng loại A hoặc đèn chiếu sáng loại B hoặc đèn chiếu sáng loại D hoặc đèn chiếu sáng loại E);

  + Nếu đăng ký thử nghiệm Phụ lục G phải đăng ký loại đèn (đèn chiếu sáng loại A hoặc đèn chiếu sáng loại B);

  - Đèn chiếu gần kết hợp với đèn chiếu xa để tạo chùm sáng chiếu xa (nếu có)

  - Các bản vẽ để nhận biết được kiểu loại đèn phải rõ ràng, dễ đọc, có ký hiệu bản vẽ (Ký hiệu thiết kế) phù hợp, vị trí và ký hiệu trên kính đèn (nếu có), thể hiện được các kích thước cơ bản, các chi tiết để nhận biết được kiểu loại đèn, vị trí các bộ phận phát ra chùm sáng chiếu gần hoặc chùm sáng chiếu xa.

  Về yêu cầu mẫu thử phải đáp ứng được hai tiêu chí:

  - Số lượng mẫu thử: mỗi kiểu loại đèn cần 03 mẫu thử để thử nghiệm, chứng nhận chất lượng kiểu loại trong đó:

  + 01 mẫu đèn hoàn chỉnh để thử nghiệm về kết cấu, đặc tính quang học, màu sắc ánh sáng và thử nghiệm theo Phụ lục R (nếu có);

  + 02 mẫu đèn hoàn chỉnh để thử nghiệm tính ổn định đặc tính quang học.

  - Yêu cầu kỹ thuật về mẫu thử:

  + Đèn mới 100%, phải nguyên bản đúng theo thiết kế của cơ sở sản xuất, không được phép chỉnh sửa, thay đổi các bộ phận của đèn bao gồm cả bóng đèn.

  + Ánh sáng của đèn phát ra không được là màu đỏ, bao gồm cả các loại đèn khác được lắp trên cùng thân đèn chiếu sáng phía trước.

  + Phụ kiện kèm theo để đảm bảo đèn hoạt động ổn định, bao gồm cả đồ gá thử nghiệm đèn nếu cần thiết.

  + Nếu là đèn chiếu sáng phía trước thích ứng (AFS) hoặc đèn không thể kích hoạt chức năng sáng bằng nguồn điện thông thường thì phải bao gồm thiết bị cung cấp và vận hành và Bộ tạo tín hiệu (nếu có) quy định tại điểm 1.3.11, điểm 1.3.12 của Quy chuẩn QCVN 35:2024/BGTVT

  Trong trường hợp các văn bản, tài liệu được viện dẫn trong Quy chuẩn QCVN 35:2024/BGTVT có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định trong văn bản, tài liệu được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

  Xem phụ lục của QCVN 35:2024/BGTVT tại đây

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/11/Phu-luc-QCVN%2035-2024-BGTVT.docx

  Thông tư 07/2024/TT-BGTVT có hiệu lực vào ngày 01/10/2024

   
  87 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận