Từ 1/1/2022 không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom

Chủ đề   RSS   
 • #577922 12/12/2021

  Từ 1/1/2022 không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom

  Theo Khoản 2 Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định, cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

  Theo khoản 1 Điều 75 của Luật này, chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân phải được phân loại như sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn sinh hoạt khác.

  Bên cạnh đó, theo Khoản 1, Điều 79 Luật này quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ sau đây:

  - Phù hợp với quy định của pháp luật về giá.

  - Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại.

  - Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

  Cũng theo Khoản 3, Khoản 4 Điều này:

  - Hộ gia đình, cá nhân ở đô thị phải chứa, đựng chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại theo quy định tại khoản 1 Điều này vào các bao bì để chuyển giao như sau:

  + Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

  + Chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; chất thải thực phẩm có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi.

  - Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại theo quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện quản lý như sau:

  + Khuyến khích tận dụng tối đa chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi;

  + Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng; tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

  + Chất thải thực phẩm không thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này phải được chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;

  + Chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

  Như vậy, quy định mới kể từ 1/1/2022, phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất tải sẽ căn cứ theo khối lượng và thể tích chất thải ra. Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân, tổ chức, hộ gia đình nào xả càng nhiều rác thải, chất thải thì sẽ phải trả chi phí nhiều hơn.

   
  388 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn macduyvan1999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #577923   12/12/2021

  Từ 1/1/2022 không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom

  Đây là một quy định khá là thiết thực giúp giảm thiểu được khối lượng công việc, tăng cường được hiệu suất làm việc của các cá nhân, công ty thu gom rác thải, vệ sinh môi trường và tái chế nguyên vật liệu. Đồng thời gớp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên những hệ quả đi kèm theo quy định này là có thể xảy ra nhiều tranh chấp xung quanh việc từ chối thu gom rác thải vì vậy cần có thêm những kế hoạch, phương hướng triển khai khắc phục các trường hợp này.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Khoa3321 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/12/2021) macduyvan1999@gmail.com (30/12/2021)