Từ 03/8/2020: Bãi bỏ toàn bộ 8 văn bản QPPL trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #551495 10/07/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Từ 03/8/2020: Bãi bỏ toàn bộ 8 văn bản QPPL trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

  Đây là nội dung tại Thông tư 60/2020/TT-BTC về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

  tài chính doanh nghiệp

  Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 08 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp sau:

  1. Thông tư 206/2012/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng quỹ tập trung của Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam.

  2. Thông tư 21/2014/TT-BTC  ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

  3. Thông tư 198/2011/TT-BTC  hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

  4. Thông tư 131/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

  5. Thông tư 92/2007/TT-BTC  hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước.

  6. Thông tư 41/2013/TT-BTC  hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP  thi hành chi tiết một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

  7. Thông tư 178/2014/TT-BTC  hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi.

  8. Quyết định 104/2008/QĐ-BTC  về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BTC ngày 31/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 08 năm 2020.

   

  Cập nhật bởi lamkylaw ngày 10/07/2020 09:25:00 SA
   
  1962 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận