Từ 01/7/2020, những đối tượng sau vẫn được hưởng chế độ viên chức trọn đời

Chủ đề   RSS   
 • #526498 27/08/2019

  happy_smile
  Top 500
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2012
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 14100
  Cảm ơn: 94
  Được cảm ơn 310 lần


  Từ 01/7/2020, những đối tượng sau vẫn được hưởng chế độ viên chức trọn đời

  TỪ 01/7/2020, NHỮNG ĐỐI TƯỢNG SAU VẪN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ VIÊN CHỨC TRỌN ĐỜI

  Giảm mạnh biên chế công chức năm 2020

  Theo như nội dung được nêu tại Dự thảo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi và Nghị quyết 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 thì sẽ tiến tới bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với công chức, viên chức.

  Cụ thể:

  - Dự thảo đã sửa đổi Điều 25 Luật Viên chức như sau:

  2. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:
   
  Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc
   
  1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
   
  Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người mới trúng tuyển vào viên chức.
   
  Kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực, tất cả các trường hợp chưa thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn phải ký kết hợp đồng xác định thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
   
  2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp sau đây:
   
  a) Viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực;
   
  b) Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này;
   
  c) Viên chức đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.
   
  Như vậy, theo như dự kiến chỉ có 3 đối tượng được hưởng chế độ "Viên chức trọn đời" bao gồm:
   
  Viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn trước ngày  01/7/2020 (dự kiến)
   
  - Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật viên chức.
   
  Viên chức đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
   
  Quy định hiện hành về chế độ viên chức suốt đời.
   
  Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc
  ...
   
  2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạntrường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này.

   

   
  14676 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn happy_smile vì bài viết hữu ích
  TRUTH (28/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận