Từ 01/7/2017: tăng 7.4% trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Chủ đề   RSS   
 • #453166 08/05/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1692 lần


  Từ 01/7/2017: tăng 7.4% trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

  Nội dung này được đề cập tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981.

  Cụ thể, từ 01/7/2017, sẽ thực hiên điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc tăng thêm 7.4% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 06/2017.

  Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2017 như sau:

  Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ 01/7/2017 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2017 x 1.074

  Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ 01/7/2017 của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc (đã làm tròn theo công thức trên):

  1. Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: (1.568.000 + 150.000) đồng/tháng x 1.074 = 1.845.000 đồng/tháng.

  2. Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng Công an xã: (1.512.000 + 150.000) đồng/tháng x 1.074 = 1.785.000 đồng/tháng.

  3. Đối với các chức danh còn lại: (1.388.000 + 150.000) đồng/tháng x 1.074 = 1.652.000 đồng/tháng.

  Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981 bãi bỏ Thông tư 01/2015/TT-BNV. Mời các bạn xem chi tiết tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi trang_u ngày 08/05/2017 05:44:14 CH
   
  4635 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận