Từ 01/12/2018, quy định mới về đối tượng và mức đóng BHYT

Chủ đề   RSS   
 • #505656 27/10/2018

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 77128
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 178 lần


  Từ 01/12/2018, quy định mới về đối tượng và mức đóng BHYT

  Từ 01/12/2018, quy định mới về đối tượng và mức đóng BHYT

   

  Tiến tới BHYT toàn dân là chủ trương, chính sách lớn của Nhà nước nhằm đảm bảo chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Trên tinh thần đó, ngày 17/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT với nhiều điểm mới nổi bật, trong đó có thay đổi về mức đóng BHYT.

  Theo Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT hằng tháng của các đối tượng được thực hiện như sau:

  - Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng:

  + Bằng 4,5% tiền lương tháng của NLĐ đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức; 

  Quy định này bổ sung thêm "người quản lý [...] đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã" tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP so với quy định đây tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định 105/2014/NĐ-CP, đóng mức bằng 4,5% tiền lương tháng của NLĐ.

  + Trường hợp NLĐ trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT;

  + Trường hợp NLĐ trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của NLĐ. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, NLĐ phải truy đóng BHYT trên số tiền lương được truy lĩnh.

  Điểm a Khoản1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP không quy định các trường hợp người lao động trong thời gian được cử đi học tập hoặc công tác hoặc đi lao động tại nước ngoài thì không phải đóng bảo hiểm y tế và trường hợp người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm nếu không tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm khác, thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế, so với quy định trước đây tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định 105/2014/NĐ-CP.

  - Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng:

  + Bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

  + Bằng 4,5% tiền lương tháng của NLĐ trước khi nghỉ thai sản đối với NLĐ trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

  + Bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  - Đối tượng khác: mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

  Điểm đ khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, không quy định cụ thể người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. (Trước đây được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP).

  - Đối tượng nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình:

  Bổ sung thêm đối tượng là chức sắc, chức việc, nhà tu hành,…tại Điều 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP so với quy định trước đây tại g khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP, mức đóng như sau:

  + Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

  + Người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;

  + Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;

  + Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;

  + Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

  Việc giảm trừ mức đóng BHYT được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

  Trên đây là mức đóng BHYT được áp dụng từ 01/12/2018 theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

  Cập nhật bởi DuTiepKhac ngày 27/10/2018 03:01:42 CH

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  1880 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận