Từ 01/01/2021: Sửa đổi nhiều quy định về Luật Doanh nghiệp 2014

Chủ đề   RSS   
 • #530879 16/10/2019

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 763 lần


  Từ 01/01/2021: Sửa đổi nhiều quy định về Luật Doanh nghiệp 2014

  Là nội dung Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Luật này sửa đổi 66 điều; bãi bỏ 02 điều; bổ sung 01 chương và 08 điều (bổ sung chương VIIa về Hộ Kinh doanh, bao gồm 05 điều).

  So với quy định hiện hành (Luật Doanh nghiệp 2014), một số nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu gồm:

  - Bãi bỏ 02 thủ tục không còn cần thiết, gồm: (i) thủ tụcthông báo mẫu dấu (Điều 44); (ii) thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (Điều 12).

  - Bổ sung quy định về đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử , theo đó người thành lập doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng với bộ hồ sơ điện tử (không phải nộp thêm bộ hồ sơ giấy như hiện nay).

  - Bãi bỏ quy định về báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp (điều 12 Luật Doanh nghiệp 2014)

  - Thay đổi trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

  - Về Quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

  + Mở rộng mức độ và phạm vi quyền của cổ đông công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ bảo vệ lợi ích của mình và khởi kiện người quản lý công ty nhằm hạn chế cổ đông lớn lạm dụng địa vị, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và cổ đông.

  => Nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản như: bãi bỏ, giảm bớtđiều kiện không hợp lý (như: ”phải sở hữu cổ phần liên tục tục trong 06 tháng” hoặc ’sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần’)đối với cổ đông để có thể thực hiện một số quyền về đề cử, tiếp cận thông tin về hoạt động kinh doanh; bổ sung quyền yêu cầu Tòa án buộc công ty cung cấp thông tin cần thiết để thực hiện quyền khởi kiện người quản lý, ...

  + Bổ sung một số quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công ty trong việc huy động vốn, như: bổ sung quy định về Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (Điều 113 và 144); sửa đổi quy định có liên quan về phát hành trái phiếu.

  - Dự thảo Luật đã bổ sung Chương VIIa về hộ kinh doanh: Tiếp tục thừa nhận sự tồn tại của “hộ kinh doanh” là một hình thức kinh doanh

  => Quy định rõ ràng địa vị pháp lý và trách nhiệm dân sự của hộ kinh doanh phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự; bãi bỏ hạn chế của quy định hiện hành đối với hộ kinh doanh, như: chỉ được sử dụng dưới 10 lao động, không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện...

  - Sửa đổi các quy định có liên quan về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

  -...

  Luật này dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

  Ngoài ra, Luật này cũng sửa đổi 2 Điều của 02 luật khác có liên quan để phù hợp với nội dung sửa đổi về khái niệm doanh nghiệp nhà nước tại Luật này, gồm: điểm (m) khoản 1 Điều 35 và điểm (k) khoản 1 Điều 37 Luật Ngân sách nhà nước; điểm (a) khoản 3 Điều 23 Luật Thủy lợi.

  Xem cụ thể tại file đính kèm:

  Cập nhật bởi MinhPig ngày 16/10/2019 10:56:28 SA
   
  4032 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  admin (18/10/2019) enychi (18/10/2019) ThanhLongLS (16/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận