Từ 01/01/2017: kế toán viên chỉ được cung cấp dịch vụ khi có Giấy chứng nhận mới

Chủ đề   RSS   
 • #420216 31/03/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1691 lần


  Từ 01/01/2017: kế toán viên chỉ được cung cấp dịch vụ khi có Giấy chứng nhận mới

  Cụ thể, kế toán viên đã đăng ký hành nghề cho năm 2016 chỉ được cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính đến hết 31/12/2016.

  kế toán viên

  Từ 01/01/2017 trở đi, chỉ có các kế toán viên hành nghề được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định mới, mới được cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán.

  Đây là một trong những quy định mới quan trọng được đề cập tại dự thảo Thông tư hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

  Theo đó, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký gồm:

  - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo mẫu 01/ĐKHN (ban hành kèm Thông tư)

  - Bản sao hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

  - Bản sao Chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên.

  - 02 ảnh màu cỡ 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

  - Bản sao Quyết định thôi việc hoặc Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại nơi làm việc trước khi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

  - Bản sao Giấy phép lao động tại Việt Nam của người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán là người nước ngoài trừ trường hợp pháp luật lao động Việt Nam quy định không cần phải có giấy phép lao động.

  - Tài liệu chứng minh giờ cập nhật kiến thức của người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán đối với trường hợp có tính giờ cập nhật kiến thức.

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, người đăng ký hành nghề gửi đến Bộ Tài chính thông qua doanh nghiêp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

  Người đại diện theo pháp luật của DN kinh doanh dịch vụ kế toán, người đại diện của hộ kinh doanh dịch vụ kế toán có trách nhiệm xem xét, rà soát hồ sơ bảo đảm những người đăng ký hành nghề tại tổ chức mình và ký xác nhận trên Đơn đăng ký hành nghề của từng người đăng ký hành nghề .

  DN kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán đề nghị Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán cho những người đăng ký hành nghề tại đơn vị mình theo mẫu 03/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo hồ sơ đăng ký hành nghề của từng người có chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán viên. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Tài chính.

  Trường hợp cần làm rõ các thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề, hoặc hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Tài chính có quyền yêu cầu người đăng ký hành nghề hoặc DN kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán giải trình hoặc cung cấp

  tài liệu.

  Trường hợp không bổ sung, Bộ Tài chính có quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đảm bảo đủ điều kiện, Bộ Tài chính xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định.

  Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán không sớm hơn ngày bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán. Nếu từ chối, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Xem chi tiết tại dự thảo Thông tư hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại file đính kèm.

   
  14169 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #440304   01/11/2016

  deloitte
  deloitte

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/11/2009
  Tổng số bài viết (43)
  Số điểm: 840
  Cảm ơn: 26
  Được cảm ơn 4 lần


  Bê nguyên hành nghề Kiểm toán viên sang đây. BTC cần có hướng dẫn riêng cho hành nghề năm 2017. Trường hợp công ty mới thành lập tháng 5/2016, nếu tính đến 15/8/2016 không đủ 40h cập nhập kiến thức thì sao? Nếu tôi học các chuyên đề kế toán và thuế của hội kiểm toán VACPA thì có được tính không? 

   
  Báo quản trị |  
 • #440373   02/11/2016

  Elviss.Khoi
  Elviss.Khoi
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/07/2016
  Tổng số bài viết (208)
  Số điểm: 3545
  Cảm ơn: 18
  Được cảm ơn 115 lần


  Cái này hôm bữa mình hỏi rồi không ai trả lời

  1/ Công ty mình đang cung cấp dịch vụ kế toán, khi luật mới có hiệu lực, các kế toán viên trong công ty mình cần cấp thêm hoặc xin giấy phép gì thêm không ? và công ty mình cần thêm giấy phép gì không ?

  2/ Công ty mình là Công ty TNHH một thành viên, thì nghe nói luật mới bắt phải đổi thành 2 thành viên phải ko ?

  Cập nhật bởi Elviss.Khoi ngày 02/11/2016 01:34:02 CH
   
  Báo quản trị |