Truyền hình, phát thanh phải đáp ứng các yêu cầu về bản quyền

Chủ đề   RSS   
 • #592116 03/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Truyền hình, phát thanh phải đáp ứng các yêu cầu về bản quyền

  Đây là nội dung tại Nghị định 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2016/NĐ-CP về việc quan lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ, phát thanh, truyền hình do Chính phủ ban hành.
   
  truyen-hinh-phat-thanh-phai-dap-ung-cac-yeu-cau-ve-ban-quyen
   
  Theo đó, Nghị định 71/2022/NĐ-CP sửa đổi một số nội dung nổi bật về việc yêu cầu bản quyền phát thanh, truyền trình như sau:
   
  Cụ thể, thay vì yêu cầu đối với nội dung theo yêu cầu và nội dung giá trị gia tăng thuộc danh mục phát thanh, truyền hình có văn bản chứng minh bản quyền hợp pháp. Đồng thời, phải cấp giấy phép biên tập trước khi cung cấp trên dịch vụ và lập hồ sơ theo dõi phục vụ báo cáo nghiệp vụ, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền như hiện tại.
   
  Thì Nghị định 71/2022/NĐ-CP bổ sung một số điều kiện bản quyền để được phát thanh, truyền hình bao gồm một số nội dung bao gồm:
   
  (1) Đối với phát thanh, truyền hình theo yêu cầu, nội dung của dịch vụ GTGT phải bảo đảm:
   
  - Có văn bản chứng minh bản quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.
   
  - Bảo đảm tính nguyên vẹn của chương trình, phim đã được phát trên kênh, bao gồm cả tên, biểu tượng (logo) của kênh chương trình.
   
  - Bảo đảm tuân thủ hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận bản quyền; tính nguyên vẹn của nội dung chương trình sau khi được biên tập, phân loại.
   
  (2) Được thực hiện biên tập, phân loại trước khi cung cấp trên dịch vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 20a Nghị định 71/2022/NĐ-CP.
   
  (3) Nội dung quảng cáo (nếu có) được đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện biên tập bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về quảng cáo và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
   
  (4) Nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu, nội dung của dịch vụ giá trị gia tăng, nội dung quảng cáo: Phải lập hồ sơ theo biểu mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định phục vụ báo cáo nghiệp vụ và kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.
   
  Ngoài ra, các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu theo quy định của pháp luật được tiếp phát, truyền tải nguyên vẹn trên dịch vụ phát thanh, truyền hình tại Việt Nam thông qua thỏa thuận điểm nhận tín hiệu giữa cơ quan báo chí có Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình và đơn vị cung cấp dịch vụ.
   
  Cụ thể, thì Nghị định 71/2022/NĐ-CP yêu cầu các chương trình phục vụ chính trị, thông tin tuyên truyền ngoài việc đáp ứng các quy định pháp luật còn phải truyền tải nguyên vẹn nội dung thông tin theo bản quyền. So với hiện hành thì nội dung này không cần thỏa thuận về bản quyền.
   
  Nghị định Nghị định 71/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
   
  303 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592134   04/10/2022

  ngoclua1001
  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Truyền hình, phát thanh phải đáp ứng các yêu cầu về bản quyền

  Cảm ơn những chia sẻ từ bạn. Theo đó, từ 1/1/2023, yêu cầu đối với các chương trình phục vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thì ngoài yêu cầu phải đáp ứng các quy định pháp luật còn phải truyền tải nguyên vẹn nội dung thông tin theo bản quyền. Bên cạnh đó, quy định mới không đề cập đến việc bắt buộc phải có sự thỏa thuận về bản quyền.

   

   
  Báo quản trị |