Trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng được tập huấn phòng, chống ma túy

Chủ đề   RSS   
 • #604952 24/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1985)
  Số điểm: 65056
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1698 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng được tập huấn phòng, chống ma túy

  Ngày 23/8/2023 Bộ VHTTDL vừa có Quyết định 2473/QĐ-BVHTTDL năm 2023 tải về việc tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số.
   
  Theo đó, trong Quý III, IV năm 2023 Bộ sẽ tổ chức tập huấn phòng, chống ma túy cho trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số.
   
  truong-thon-ban-nguoi-co-uy-tin-trong-cong-dong-duoc-tap-huan-phong-chong-ma-tuy
   
  (1) Mục đích tập huấn phòng, chống ma túy cho người đại diện cộng đồng dân tộc thiểu số
   
  - Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các trưởng thôn, bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để có biện pháp, phương án tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội;
   
  - Trang bị cho các trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, người làm công tác dân tộc nắm chắc định hướng, có phương pháp, biện pháp tuyên truyền đạt hiệu quả cao trên địa bàn khu dân cư, qua đó giúp nhân dân nâng cao ý thức trước hiểm họa, tác hại của ma túy.
   
  (2) Nội dung tập huấn phòng, chống ma túy cho người đại diện cộng đồng dân tộc thiểu số
   
  - Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; Phổ biến rộng rãi các văn bản hướng dẫn của các ngành, tổ chức, đoàn thể về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.
   
  - Tuyên truyền, phổ biến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của trưởng thôn, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung và trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói riêng.
   
  - Phương thức vận động bà con các dân tộc ở thôn, bản phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, bài trừ các tệ nạn xã hội.
   
  - Tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết, phòng tránh đối với các loại ma túy; Giúp người dân hiểu rõ về bản chất, tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và cộng đồng.
   
  - Thông tin về thực trạng, nguyên nhân phát sinh, tồn tại và xu hướng phát triển của tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
   
  - Phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, cách nhận biết và xử lý đối với các tình huống thường gặp; cảnh báo và định hướng đồng bào dân tộc thiểu số ý thức và biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy.
   
  - Phổ biến các mô hình hoạt động phòng, chống ma túy có hiệu quả; kinh nghiệm trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội để nhân rộng và áp dụng trong thực tiễn.
   
  - Cung cấp các thông tin liên quan đến công tác cai nghiện, chữa trị, phục hồi sau cai nghiện cho người nghiện và gia đình có người nghiện.
   
  (3) Địa điểm và thời gian tập huấn phòng, chống ma túy 
   
  - Thời gian: Lớp tập huấn được tổ chức 02 ngày, trong Quý III, IV năm 2023 (Không kể thời gian đi và về)
   
  - Địa điểm: Tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
   
  - Thành phần tham dự
   
  + Báo cáo viên: Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện Công an huyện Điện Biên Đông.
   
  + Học viên: Trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc và trưởng các đoàn thể của thôn, bản như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên của các xã trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.
   
  + Số lượng người dự kiến tham gia tập huấn: 72 người.
   
  Xem thêm Quyết định 2473/QĐ-BVHTTDL năm 2023 tải ban hành ngày 23/8/2023.
   
  69 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận