Trường mầm non công lập được phép cho thuê mặt bằng để làm bãi giữ xe của công ty hoặc dịch vụ ăn uống không?

Chủ đề   RSS   
 • #567071 29/01/2021

  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Trường mầm non công lập được phép cho thuê mặt bằng để làm bãi giữ xe của công ty hoặc dịch vụ ăn uống không?

  Trường mầm non công lập là đơn vị sự nghiệp công, do đó khi sử dụng các tài sản của đơn vị phải đảm bảo thực hiện đúng theo Luật quản lý sử dụng tài sản công 2017. 

  Cụ thể:

  "Điều 55. Quy định chung về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

  1. Đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 56, khoản 1 Điều 57 và khoản 1 Điều 58 của Luật này.

  2. Việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

  a) Được cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 56, khoản 2 Điều 57 và khoản 2 Điều 58 của Luật này cho phép;

  b) Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao;

  c) Không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao;

  d) Sử dụng tài sản đúng mục đích được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

  đ) Phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản;

  e) Tính đủ khấu hao tài sản cố định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

  g) Nhà nước không cấp kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa đối với tài sản công chỉ được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn thu được từ việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy định;

  h) Thực hiện theo cơ chế thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan".

  Theo khoản 1 Điều 57 thì đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê tài sản công trong các trường hợp sau đây:

  "Điều 57. Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê
  1. Đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê tài sản công trong các trường hợp sau đây:

  a) Tài sản được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất;

  b) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để cho thuê mà không do ngân sách nhà nước đầu tư."

  Việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê được hướng dẫn cụ thể tại Điều 46 Nghị định 151/2017/NĐ-CP. 

   

   
  637 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận