Trường hợp viên chức hưởng án treo thì có bị kỷ luật hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #601997 21/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2026)
  Số điểm: 66155
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1724 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trường hợp viên chức hưởng án treo thì có bị kỷ luật hay không?

  Kỷ luật viên chức là hình thức xử phạt đối với viên chức trong quá trình làm việc, làm nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định của cơ quan, tổ chức hay vi phạm pháp luật.
   
  Vậy trường hợp viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà được hưởng án treo thì có bị xử lý kỷ luật tại cơ quan hay không?
   
  truong-hop-vien-chuc-huong-an-treo-thi-co-bi-ky-luat-hay-khong?
   
  1. Có bao nhiêu hình thức kỷ luật đối với viên chức?
   
  Căn cứ Điều 52 Luật Viên chức 2010 quy định viên chức trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:
   
  - Khiển trách;
   
  - Cảnh cáo;
   
  - Cách chức;
   
  - Buộc thôi việc.
   
  Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức nêu trên còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.
   
  Ngoài ra, hình thức kỷ luật cách chức chỉ áp dụng đối với viên chức quản lý, quyết định kỷ luật được lưu vào hồ sơ viên chức.
   
  2. Các quy định khác liên quan đến kỷ luật viên chức
   
  Cụ thể, trường hợp viên chức bị kỷ luật có thể bị áp dụng một số biện pháp khác kèm theo quy định kỷ luật được quy định tại Điều 56 Luật Viên chức 2010 (sửa đổi bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019) như sau:
   
  Thứ nhất, viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.
   
  Thứ hai, viên chức bị kỷ luật thì xử lý như sau:
   
  - Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực;
   
  - Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.
   
  Thứ ba, viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng hoặc thôi việc.
   
  Thứ tư, viên chức quản lý đã bị kỷ luật cách chức do tham nhũng hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí quản lý.
   
  Thứ năm, viên chức bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp trong một thời hạn nhất định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nếu không bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì đơn vị sự nghiệp công lập phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm khác không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp bị cấm hoặc bị hạn chế.
   
  Thứ sáu, viên chức bị xử lý kỷ luật, bị tạm đình chỉ công tác hoặc phải bồi thường, hoàn trả theo quyết định của đơn vị sự nghiệp công lập nếu thấy không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết theo trình tự do pháp luật quy định.
   
  3. Viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị kỷ luật như thế nào?
   
  Theo Điều 57 Luật Viên chức 2010 quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử lý như sau:
   
  Trường hợp viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
   
  Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
   
  Do đó, nếu viên chức bị Tòa án tuyên phạm tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực mà không cần đó là án treo hay không.
   
  255 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2023) danusa (11/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận