Trường hợp tự nguyện trả lại đất thuê từ Nhà nước thì cần những giấy tờ gì?

Chủ đề   RSS   
 • #593968 19/11/2022

  Trường hợp tự nguyện trả lại đất thuê từ Nhà nước thì cần những giấy tờ gì?

  Trường hợp doanh nghiệp đang thuê đất của Nhà nước làm dự án với thời hạn thuê là 30 năm, hình thức nộp tiền thuê đất là hàng năm nhưng không còn nhu cầu sử dụng đất và mong muốn tự nguyện trả lại đất thì thực hiện theo các bước sau.

  Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 quy định:

  Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

  1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

  a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

  [...]”

  Như vậy, trường hợp doanh nghiệp tự nguyện trả đất được pháp luật cho phép và hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất trong trường hợp này bao gồm:

  1/ Văn bản thông báo hoặc văn bản trả lại đất

  2/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có).

  3/ Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có).

  4/ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

  5/ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

  (khoản 1 Điều 13 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT)

   

   
  335 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594313   27/11/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (860)
  Số điểm: 7402
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Trường hợp tự nguyện trả lại đất thuê từ Nhà nước thì cần những giấy tờ gì?

  Cảm ơn bài viết của bạn, mình bổ sung thêm, khi cá nhân, tổ chức sử dụng đất tự nguyện trả lại đất cho nhà nước thì sẽ là một trong những căn cứ để nhà nước thu hồi đất theo điểm c, khoản 1 Điều 65 Luật đất đai 2013. Theo đó tại điều 82 Luật đất đai
   
  "Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất
  ...
  3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này; 
   
  Theo đó, khi tự nguyện trả lại đất thì không thuộc trường hợp được nhà nước bồi thường về đất.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Hong312 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)