Trường hợp sổ hộ khẩu ghi "Ở nhờ" thì người ở nhờ đó có được ghi hộ khẩu thường trú tại địa chỉ sổ hộ khẩu đó không?

Chủ đề   RSS   
 • #537577 20/01/2020

  jellannm
  Top 75
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (782)
  Số điểm: 5015
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 108 lần


  Trường hợp sổ hộ khẩu ghi "Ở nhờ" thì người ở nhờ đó có được ghi hộ khẩu thường trú tại địa chỉ sổ hộ khẩu đó không?

  Luật Cư trú 2006  được sửa đổi bởi Luật Cư trú sửa đổi 2013 quy định về thường trú như sau:

  "Điều 18. Đăng ký thường trú

  Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu cho họ.

  Điều 19. Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh

  Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

  Điều 24. Sổ hộ khẩu

  1. Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

  2. Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại.

  3. Bộ Công an phát hành mẫu sổ hộ khẩu và hướng dẫn việc cấp, cấp lại, đổi, sử dụng, quản lý sổ hộ khẩu thống nhất trong toàn quốc."

  Theo các quy định trên thì người đang thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân khác sẽ được ghi địa chỉ mình đang ở thành địa chỉ thường trú nếu được người cho thuê, mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản và tiến hành đăng ký với cơ quan có thểm quyền.

  Theo đó nếu người đã được ghi tên vào sổ hộ khẩu với hình thức "ở nhờ" thì căn cứ các quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú 2006 sửa đổi 2013 thì người đó có địa chỉ thường trú tại địa chỉ ghi trên sổ hộ khẩu đó.

   

  Cập nhật bởi jellannm ngày 20/01/2020 05:49:54 CH
   
  4324 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận