Trường hợp PHẢI & KHÔNG PHẢI xuất trình bản chính giấy tờ khi nộp bản sao

Chủ đề   RSS   
 • #566489 12/01/2021

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 764 lần


  Trường hợp PHẢI & KHÔNG PHẢI xuất trình bản chính giấy tờ khi nộp bản sao

   

  Trường hợp PHẢI & KHÔNG PHẢI xuất trình bản chính giấy tờ khi nộp bản sao

  Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

  Theo đó, cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết.

  Trong trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao, không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

  Luật quy định:

  - Cấp bản sao từ sổ gốc là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

  - Bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

  Như vậy, đối với bản sao được cấp từ sổ gốc thì không được yêu cầu xuất trình bản chính trừ trường hợp có căn cứ là bản sao đó giả mạo, bất hợp pháp. Còn đối với bản sao thông thường cơ quan, tổ chức tiếp nhận có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.

   

   
  1918 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579896   29/01/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (794)
  Số điểm: 6730
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 129 lần


  Trường hợp PHẢI & KHÔNG PHẢI xuất trình bản chính giấy tờ khi nộp bản sao

  Cảm ơn bài viết của bạn, có thể nói là có hai loại bản sao là: bản sao từ sổ gốc và bản sao có chứng thực, bản sao là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc thì photo chứng thực là bản sao đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là đúng.

  Theo Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định như sau:

  - Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  - Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   

   
  Báo quản trị |