Trường hợp nào người lao động nước ngoài phải đóng bảo hiểm xã hội?

Chủ đề   RSS   
 • #542330 30/03/2020

  Trường hợp nào người lao động nước ngoài phải đóng bảo hiểm xã hội?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì:

  “Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.”

  => Như vậy, người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam

  *Lưu ý các trường hợp không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP:

  - Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

  - Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động 2012.

   
  4159 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #542332   30/03/2020

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Bổ sung thêm cho các bạn thông tin về thủ tục đăng ký tham gia BHXH cho người lao động nước ngoài. Theo Công văn 5251/BHXH-QLT năm 2018 hướng dẫn tạm thời tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành thì thủ tục đăng ký như sau:

  "4. Thủ tục hồ sơ
   
  Đối với các trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH theo quy định tại Khoản 1 Công văn này, đơn vị sử dụng lao động kê khai hồ sơ theo Điều 23 Mục 1 Chương III Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHTN, BHTNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, cụ thể:
   
  4.1. Đối với người lao động
   
  - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH), chỉ lập đối với trường hợp người tham gia chưa được cấp mã số BHXH hoặc khi có thay đổi thông tin.
   
  4.2. Đối với đơn vị
   
  - Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH).
   
  - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) báo tăng lao động tham gia BHXH.
   
  Đối với lao động người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHYT, cơ quan BHXH cấp mã đơn vị tham gia là mã IC. Ngoài ra, đơn vị có lao động người nước ngoài chỉ thuộc đối tượng tham gia BHYT, vẫn thực hiện quản lý theo mã đơn vị cũ là BW. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị trong nội dung ủy nhiệm chi nộp tiền."
   
  Báo quản trị |  
 • #542646   31/03/2020

  Mình xin bổ sung thêm về lộ trình đóng BHXH cho người lao động nước ngoài như sau:

  1. Từ ngày 01/12/2018:

  Người sử dụng lao động bắt đầu đóng hàng tháng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động 2 khoản:

  + 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

  + 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  2. Từ ngày 01/01/2022

  + Người sử dụng lao động đóng thêm (ngoài khoản trên) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất;

  + Người lao động bắt đầu đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất;

   

   
  Báo quản trị |