Trường hợp nào Luật sư bị thu hồi thẻ và bị tạm đình chỉ hoạt động?

Chủ đề   RSS   
 • #600574 27/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1714)
  Số điểm: 57191
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1522 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trường hợp nào Luật sư bị thu hồi thẻ và bị tạm đình chỉ hoạt động?

  Thẻ luật sư được xem là bước đầu để một Luật sư gia nhập Liên đoàn Luật sư Việt Nam, qua đó đủ tư cách để thực hiện các công việc của một Luật sư để góp phần bảo vệ công lý. Vậy trong trường hợp nào thì Luật sư sẽ bị thu hồi Thẻ luật sư và bị tạm đình chỉ hoạt động của mình?
   
  truong-hop-nao-luat-su-bi-thu-hoi-the-va-bi-tam-dinh-chi-hoat-dong?
   
  1. Thẻ Luật sư là gì?
   
  Hiện nay thẻ luật sư được quy định tại Điều 31 Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022 trong đó, có nêu rằng Thẻ luật sư là giấy chứng nhận tư cách thành viên của Đoàn Luật sư và thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
   
  Ngoài ra, căn cứ quy định của Điều lệ này, Ban Thường vụ Liên đoàn quy định về nội dung, hình thức của Thẻ luật sư và thủ tục cấp, cấp lại, đổi, thu hồi Thẻ luật sư.
   
  2. Thẻ luật sư bị thu hồi trong trường hợp nào?
   
  Luật sư cần chú ý trường hợp sẽ bị thu hồi thẻ nếu rơi vào các trường hợp quy định tại Điều 33 Quyết định 856/QĐ-TTg về trường hợp Thẻ luật sư bị thu hồi nếu thuộc một trong 04 trường hợp sau:
   
  - Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư.
   
  - Bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.
   
  - Rút tên khỏi Đoàn Luật sư mà không gia nhập Đoàn Luật sư mới theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Điều lệ ban hành kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg.
   
  - Thôi hành nghề luật sư theo nguyện vọng.
   
  Thẩm quyền thu hồi sẽ do Ban Thường vụ Liên đoàn quyết định việc thu hồi Thẻ luật sư. Thủ tục thu hồi Thẻ luật sư được thực hiện theo quy định của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
   
  3. Luật sư sẽ bị tạm đình chỉ tư cách thành viên khi nào?
   
  Dựa theo Điều 42 Quyết định 856/QĐ-TTg quy định trường hợp Luật sư sẽ bị tmaj đình chỉ tư cách thành viên nếu luật sư, người tập sự hành nghề luật sư bị kỷ luật.
   
  (1) Hình thức xử lý kỷ luật Luật sư
   
  Luật sư có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư, Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam và các quy định khác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức sau:
   
  - Khiển trách;
   
  - Cảnh cáo;
   
  - Tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư từ 06 tháng đến 24 tháng;
   
  - Xoá tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư, bao gồm các trường hợp đương nhiên bị xóa tên theo quy định mục (2).
   
  (2) Trường hợp đương nhiên bị xóa khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư
   
  Luật sư thuộc một trong các trường hợp sau thì đương nhiên bị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư:
   
  - Bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư trong các trường hợp quy định tại các điểm h và i khoản 1 Điều 18 Luật Luật sư 2006.
   
  - 18 tháng không đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc phí thành viên Đoàn Luật sư.
   
  (3) Kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn Luật sư
   
  Luật sư thuộc một trong các trường hợp sau thì bị Đoàn Luật sư xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư theo thủ tục quy định tại khoản 5 Điều này:
   
  - Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư, Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;
   
  - Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư mà trong thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định kỷ luật lại có hành vi vi phạm đến mức bị xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên.
   
  Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn, Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định các hành vi vi phạm và việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thủ tục xem xét và quyết định kỷ luật đối với luật sư, người tập sự hành nghề luật sư.
   
  Như vậy, Luật sư sẽ bị thu hồi  nếu bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư, đồng thời bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, ngoài ra rút tên khỏi Đoàn Luật sư mà không gia nhập Đoàn Luật sư mới hoặc thôi hành nghề luật sư theo nguyện vọng.
   
  257 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (10/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600866   30/03/2023

  Trường hợp nào Luật sư bị thu hồi thẻ và bị tạm đình chỉ hoạt động?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Theo khoản 4 Điều 5 Thông tư 05/2021/TT-BTP quy định về cơ quan có thẩm quyền thu hồi Thẻ luật sư như sau:
   
  Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư
   
  1. Khi có căn cứ xác định luật sư thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.
   
  ...
   
  4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam ra quyết định thu hồi Thẻ luật sư của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư. Quyết định thu hồi Thẻ luật sư được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
   
  ...
   
  Theo đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam ra quyết định thu hồi Thẻ luật sư của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư và quyết định thu hồi Thẻ luật sư sẽ được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
   
  Báo quản trị |  
 • #600907   30/03/2023

  anuyan0862
  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Trường hợp nào Luật sư bị thu hồi thẻ và bị tạm đình chỉ hoạt động?

  Cảm ơn các chia sẻ hữu ích từ tác giả, thẻ luật sư là giấy tờ chứng minh tư cách hành nghề của luật sư, pháp luật quy định luật sư sử dụng thẻ trong khi hành nghề luật sư và khi có căn cứ xác định luật sư thuộc trường hợp phải thu hồi thẻ thì thẻ luật sư sẽ bị thu hồi theo thủ tục luật định

   
  Báo quản trị |