Trường hợp nào hộ chiếu sẽ bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng?

Chủ đề   RSS   
 • #602498 12/05/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (456)
  Số điểm: 3525
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Trường hợp nào hộ chiếu sẽ bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng?

  Hiện nay có nhiều trường hợp hộ chiếu bị thu hồi hoặc bị hủy giá trị sử dụng. Vậy việc thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu sẽ xảy ra trong trường hợp nào?

   

  Trường hợp nào hộ chiếu sẽ bị thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu?

  Theo Điều 27 Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 có quy định về các trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu như sau:

  - Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất

  - Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

  - Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.

  - Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

  Như vậy, việc thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông sẽ được thực hiện nếu thuộc các trường hợp nêu trên.

  Việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông được quy định như thế nào?

  Căn cứ Khoản 2 Điều 28 Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 có quy định về việc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông như sau:

  - Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng;

  - Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn báo mất hộ chiếu phổ thông, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và người gửi đơn. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thực hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu.

  Như vậy, việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông sẽ được thực hiện theo quy định nêu trên.

  Việc khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông được thực hiện trong trường hợp nào? Trình tự thực hiện khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 có quy định trường hợp hộ chiếu phổ thông đã bị hủy giá trị sử dụng do bị mất ở trong nước, sau khi tìm lại được còn nguyên vẹn và có thị thực do nước ngoài cấp còn thời hạn thì được xem xét khôi phục.

  Theo đó, trình tự đề nghị khôi phục được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 32 Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 như sau:

  - Người đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu điền đầy đủ thông tin vào tờ khai theo mẫu kèm theo hộ chiếu và nộp tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

  - Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu thông tin trong tờ khai với thông tin trong hộ chiếu và cấp giấy hẹn trả kết quả.

  - Việc khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông được thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

  - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả hộ chiếu đã được khôi phục giá trị sử dụng cho người đề nghị; trường hợp không đồng ý khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu thì phải trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trả hộ chiếu đã được khôi phục giá trị sử dụng cho người đề nghị; trường hợp không đồng ý khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu thì phải trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

  Như vậy, trường hợp hộ chiếu phổ thông đã bị hủy giá trị sử dụng do bị mất ở trong nước, sau khi tìm lại được còn nguyên vẹn và có thị thực do nước ngoài cấp còn thời hạn thì được xem xét khôi phục và trình tự đề nghị khôi phục được thực hiện theo quy định nêu trên.

  Từ những căn cứ nêu trên, việc thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu chỉ xảy ra trong các trường hợp theo luật định và nếu trường hợp hộ chiếu phổ thông đã bị hủy giá trị sử dụng do bị mất ở trong nước, sau khi tìm lại được còn nguyên vẹn và có thị thực do nước ngoài cấp còn thời hạn thì được xem xét khôi phục.

   
   
  773 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận