Trường hợp nào GCN chuyển giao công nghệ bị hủy bỏ hiệu lực?

Chủ đề   RSS   
 • #602563 16/05/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Cao học

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1572)
  Số điểm: 56846
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1211 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trường hợp nào GCN chuyển giao công nghệ bị hủy bỏ hiệu lực?

  Ngày 15/5/2023, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 12/2023/QĐ-TTg về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao. Trong đó, quy định về hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao.

  (1) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận

   Hồ sơ đề nghị cấp GCN gồm:

  -  Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Mẫu số 01.

  Xem và tải Mẫu số 01

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/16/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2001.docx

  - Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt hoặc bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ bằng tiếng nước ngoài;

  - Thuyết minh nội dung chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ theo Mẫu số 02

  Xem và tải Mẫu số 02

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/16/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2002.docx

  - Bản sao văn bằng bảo hộ hoặc đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (trong trường hợp chưa được cấp văn bằng bảo hộ), giấy chứng nhận chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (trong trường hợp có chuyển giao quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp);

  - Báo cáo triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo nội dung trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ có xác nhận của đầy đủ các bên tham gia chuyển giao công nghệ theo Mẫu số 03.

  Xem và tải Mẫu số 03

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/05/16/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2003.docx

  - Bản sao một trong các giấy tờ sau: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của các bên tham gia chuyển giao công nghệ.

  (2) 03 trường hợp Giấy chứng nhận bị xem xét, quyết định hủy bỏ hiệu lực

  Trường hợp GCN bị xem xét, quyết định hủy bỏ hiệu lực bao gồm:

  - Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận

  - Vi phạm nội dung trong Giấy chứng nhận

  - Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp vi phạm pháp luật có liên quan.

  Theo đó, trường hợp Giấy chứng nhận bị hủy bỏ hiệu lực, hiệu lực của Giấy chứng nhận chấm dứt kể từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm. 

  Trong trường hợp không xác định được chính xác thời điểm xảy ra hành vi vi phạm thì hiệu lực của Giấy chứng nhận chấm dứt kể từ thời điểm phát hiện ra hành vi vi phạm.

  (3) Thẩm quyền cấp GCN

  Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận (sau đây gọi tắt là Cơ quan cấp Giấy chứng nhận);

  - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp GCN đối với chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và dự án đầu tư thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt.

  - Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đối với chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong dự án đầu tư tại địa phương và không thuộc trường hợp quy định nêu trên.

  Xem chi tiết tại Quyết định 12/2023/QĐ-TTgcó hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

   
  63 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận