Trường hợp nào được điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng?

Chủ đề   RSS   
 • #594846 30/11/2022

  mttg

  Chồi


  Tham gia:24/12/2020
  Tổng số bài viết (61)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Trường hợp nào được điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng?

  Cho mình hỏi đơn vị mình thuộc Tập đoàn BCVT VN triển khai dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Quy mô công trình là xây dựng 10 trụ ăng ten khi triển khai thực tế (đã ký hợp đồng TCXD) chỉ xây dựng 9 trụ do 1 trụ không triển khai được. Cho mình hỏi như vậy có phải điều chỉnh tổng mức đầu tư không?

   
  237 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mttg vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594850   30/11/2022

  Trường hợp nào được điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng?

  Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định 10/2021/NĐ-CP:

   

  "Điều 9. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng

  1. Tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt được điều chỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng và điểm đ khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

  2. Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh gồm phần tổng mức đầu tư không điều chỉnh và phần tổng mức đầu tư điều chỉnh. Các nội dung liên quan đến phần tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh phải được thẩm định theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án điều chỉnh tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng."

   

  Theo đó, tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt được điều chỉnh trong những trường hợp sau:

   

  "Điều 134. Tổng mức đầu tư xây dựng

  ...

  5. Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt của dự án sử dụng vốn nhà nước chỉ được điều chỉnh khi điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật này. Đối với dự án sử dụng vốn khác, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định."

   

  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

  ...

  18. Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 1 Điều 61 như sau:

  “đ) Khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án.”. 

  Khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng 2014 có quy định:

  "Điều 61. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

  1. Các trường hợp được điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước gồm:

  a) Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác;

  b) Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã được chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại;

  c) Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án;

  d) Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt."

  >>> Theo đó thì chỉ trường hợp em trên mới có thể điều chỉnh mức tổng đầu tư dự án

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daisy1009 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2022)