Trường hợp không được đền bù khi thu hồi đất

Chủ đề   RSS   
 • #599149 26/02/2023

  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Trường hợp không được đền bù khi thu hồi đất

  Thông thường, khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất sẽ được bồi thường.Tuy nhiên, không phải tất cả trường hợp đều được bồi thường. Cụ thể, các trường hợp không được đền bù bao gồm:

  1. Không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất, theo khoản 1 Điều 76 Luật đất đai 2013

  - Đất được giao không thu tiền sử dụng đất;

  Đất được giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

  Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất

  Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của cấp xã;

  Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

   

  2. Đất được nhà nước giao để quản lý, theo Điều 8 Luật Đất đai 2013

  - Tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

  Tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông và đất có mặt nước chuyên dùng.

  - Đất được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã quản lý sử dụng vào mục đích công cộng và đất được giao cho cộng đồng dân cư quản lý khi thu hồi sẽ không được bồi thường về đất.

   

  3. Đất bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai, theo khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013

  - Sử dụng đất không đúng mục đích và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

  - Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

  - Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

  - Đất không được chuyển nhượng, tặng cho mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

  - Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

  - Đất không được chuyển quyền sử dụng mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

  - Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

  - Đất không sử dụng liên tục trong 1 thời gian nhất định,

   

  4. Đất bị thu hồi do chấm dứt sử dụng đất, tự nguyện trả lại đất, theo Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013

  - Tổ chức được giao đất không thu tiền/ có thu tiền từ nguồn ngân sách, hoặc người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

  - Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

  - Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

  - Được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;

   

  5. Không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ

  Người sử dụng đất mà không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ thì không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Trừ trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

   
  2581 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599569   28/02/2023

  Trường hợp không được đền bù khi thu hồi đất

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Đối với người dân có quyền sử dụng đất tuy nhiên không phải trường hợp nào người có quyền sử dụng đất bị nhà nước thu hồi đất cũng được nhà nước đền bù. Thông tin bạn cung cấp đã đề cập rất cụ thể đến các trường hợp nào người dân bị thu hồi sẽ không được bồi thường. Người dân nên nắm rõ quy định của pháp luật để hiểu rõ về quyền lợi của mình tránh kiện cáo mất thời gian nếu không được nhà nước bồi thường theo đúng quy định pháp luật. 

   
  Báo quản trị |  
 • #601212   31/03/2023

  anuyan0862
  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Trường hợp không được đền bù khi thu hồi đất

  Theo mình được biết, khi thu hồi đất người bị thu hồi sẽ được đền bù bằng đất, nếu không có đất để bồi thường thì sẽ bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể tại bảng giá đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

   

   
  Báo quản trị |