Trường hợp cụ thể ký HĐ xác định thời hạn và không thời hạn đối với viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #539596 28/02/2020

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Trường hợp cụ thể ký HĐ xác định thời hạn và không thời hạn đối với viên chức

  Là nội dung đang được dự thảo tại Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo đó, Dự thảo Nghị định quy định cụ thể cho từng trường hợp ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Cụ thể như sau:

  Trường hợp cụ thể ký HĐ xác định thời hạn và không thời hạn đối với viên chức

  - Người mới trúng tuyển vào viên chức phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 60 tháng với người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức trừ trường hợp là cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại Điểm d, Điểm đ Khoản 1 Điều 58 Luật viên chức hoặc các trường hợp trúng tuyển vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 12 Nghị định này. Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) được quy định trong hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

  - Trường hợp đăng ký dự tuyển vào viên chức trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, nếu được tuyển dụng vào viên chức thì thực hiện ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Trường hợp xảy ra tranh chấp trong thực hiện hợp đồng làm việc, người được tuyển dụng trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao chưa đủ 18 tuổi được người đại diện theo pháp luật của mình thay mặt giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng làm việc.

  - Đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 đến ngày 01 tháng 01 năm 2012, căn cứ thời gian công tác; hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định của Luật viên chức;

  - Đối với những người được quy định là công chức theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP sau khi được xác định lại là viên chức theo quy định của pháp luật, căn cứ thời gian công tác, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định của Luật Viên chức, bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

  Bãi bỏ:

  Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

  Nghị định số 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:

   
  2732 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  admin (29/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận