Trưởng đoàn thanh tra có được giao cho phó đoàn thanh tra xử phạt hành chính không?

Chủ đề   RSS   
 • #567210 30/01/2021

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Trưởng đoàn thanh tra có được giao cho phó đoàn thanh tra xử phạt hành chính không?

  Trưởng Đoàn thanh tra theo quy định thì có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, vậy trưởng đoàn có được giao quyền xử phạt cho Phó Đoàn hay không?

   
  594 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #567246   30/01/2021

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1336)
  Số điểm: 11187
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 205 lần


  Về vấn đề anh nêu, tại khoản 5 Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định như sau:

  "Điều 46. Thẩm quyền của Thanh tra

  ...

  5. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều này.

  Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này."

  Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật xử lý vi phạm quy định việc giao quyền xử phạt như sau:

  "1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 38; các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 39; các khoản 2, 3 và 4 Điều 40; các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 41; các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 42; các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 43; các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 44; các khoản 2, 3 và 4 Điều 45; các khoản 2, 3 và 4 Điều 46; Điều 47; khoản 3 và khoản 4 Điều 48; các khoản 2, 4 và 5 Điều 49; Điều 50 và Điều 51 của Luật này có thể giao cho cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính."

  => Theo quy định trên thì trưởng đoàn thanh tra không được giao quyền cho phó đoàn xử phạt vi phạm hành chính anh nhé.

   
  Báo quản trị |