Trung tâm trọng tài

Chủ đề   RSS   
 • #389062 23/06/2015

  mythuy85m

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:14/10/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trung tâm trọng tài

  Các trung tâm trọng tài là tổ chức phi chính phủ được thành lập và hoạt động như một doanh nghiệp là đúng hay sai? vì sao

  Nhờ luật sư giải đáp giúp.

  Xin cảm ơn

   
  7508 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #501709   09/09/2018

  giangthingochuong
  giangthingochuong
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/05/2018
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2012
  Cảm ơn: 55
  Được cảm ơn 26 lần


  Theo quy định tại Luật trọng tài thương mại 2010 thì Chương IV quy định về Trung tâm trọng tài. Theo đó:

  "Điều 23. Chức năng của Trung tâm trọng tài

  Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ Trọng tài viên về các mặt hành chính, văn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài.

  Điều 24. Điều kiện và thủ tục thành lập Trung tâm trọng tài

  1. Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên quy định tại Điều 20 của Luật này đề nghị thành lập và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.

  2. Hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài gồm:

  a) Đơn đề nghị thành lập;

  b) Dự thảo điều lệ của Trung tâm trọng tài theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

  c) Danh sách các sáng lập viên và các giấy tờ kèm theo chứng minh những người này có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 của Luật này.

  3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài và phê chuẩn điều lệ của Trung tâm trọng tài; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Điều 25. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập, Trung tâm trọng tài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở. Hết thời hạn này nếu Trung tâm trọng tài không đăng ký thì giấy phép không còn giá trị.

  Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu đăng ký.

  Điều 27. Tư cách pháp nhân và cơ cấu của Trung tâm trọng tài

  1. Trung tâm trọng tài có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

  2. Trung tâm trọng tài hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

  3. Trung tâm trọng tài được lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.

  4. Trung tâm trọng tài có Ban điều hành và Ban thư ký. Cơ cấu, bộ máy của Trung tâm trọng tài do điều lệ của Trung tâm quy định.

  Ban điều hành Trung tâm trọng tài gồm có Chủ tịch, một hoặc các Phó Chủ tịch, có thể có Tổng thư ký do Chủ tịch Trung tâm trọng tài cử. Chủ tịch Trung tâm trọng tài là Trọng tài viên.

  5. Trung tâm trọng tài có danh sách Trọng tài viên."

  Một tổ chức phi chính phủ là một tổ chức không thuộc về bất cứ chính phủ nào. Mặc dù về mặt kỹ thuật, định nghĩa cũng có thể bao hàm các tổ chức phi lợi nhuận, thuật ngữ này thường giới hạn để chỉ các tổ chức xã hội và văn hoá mà mục tiêu chính không phải là thương mại.

  Những cơ quan, tổ chức và nhóm phi Chính phủ được thành lập bao gồm nhiều cá nhân, được trả tiền hoặc tình nguyện, cam kết giải quyết một loạt các vấn đề như bảo vệ môi trường, cải thiện mức sống của thế giới thứ ba, chấm dứt nạn xâm phạm nhân quyền, cung cấp lương thực và thuốc men cho những nơi diễn ra chiến tranh, tăng cường phát triển tôn giáo hay đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ. Một điểm nổi bật nhất của các tổ chức phi chính phủ là việc các tổ chức này tạo ra những hệ thống gắn kết và mạng lưới kết nối những cá nhân xuyên quốc gia.

  Như vậy, Trung tâm trọng tài không phải là tổ chức phi chính phủ và cũng không hoạt động như một doanh nghiệp. Mặc dù Trung tâm trọng tài có tư cách pháp nhân và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tuy nhiên Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp như theo Điều 23 nói trên.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn giangthingochuong vì bài viết hữu ích
  lucipee (12/10/2018)