Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607063 24/11/2023

  Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước, một câu hỏi đặt ra là Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước có chức năng gì?

  Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 3971/QĐ-BTNMT năm 2022 có quy định về vị trí và chức năng như sau:

  - Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có chức năng thẩm định kỹ thuật, kiểm định chất lượng các chương trình, công trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về tài nguyên nước; kiểm định máy móc, thiết bị về quan trắc, giám sát tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

  - Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước (sau đây viết tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại Thành phố Hà Nội.

  Như vậy, theo quy định trên thì Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước có chức năng thẩm định kỹ thuật, kiểm định chất lượng các chương trình, công trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về tài nguyên nước; kiểm định máy móc, thiết bị về quan trắc, giám sát tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

  trung-tam-tham-dinh-va-kiem-dinh-tai-nguyen-nuoc

  Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn nào? (Hình từ Internet) 

  Trung tâm thẩm định và kiểm định tài nguyên nước có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong việc thực hiện hoạt động tư vấn, dịch vụ?

  Trung tâm Thẩm định và Kiểm định tài nguyên nước có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong việc thực hiện hoạt động tư vấn, dịch vụ, thì theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Quyết định 3971/QĐ-BTNMT năm 2022 như sau:

  - Thẩm định đề cương; thẩm tra, kiểm định chất lượng sản phẩm các nhiệm vụ, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước;

  - Điều tra, kiểm kê, đánh giá, dự báo tài nguyên nước; điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; điều tra, đánh giá, đo đạc, quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông; đo đạc, khảo sát, lập mặt cắt sông, suối;

  - Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông; lập quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông; quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước; nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trong các quy hoạch vùng, tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch thủy lợi, thủy điện, cấp nước, giao thông đường thủy nội địa và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác có hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước;

  - Xác định khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước; triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống suy thoái, ô nhiễm cạn kiệt nguồn nước và các tác hại khác do nước gây ra; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; xác định chức năng nguồn nước, kế hoạch điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt;

  - Lập bản đồ tài nguyên nước, xây dựng mô hình diễn toán dòng chảy, lan truyền vật chất trong hệ thống sông và các tầng chứa nước; phân loại, lập danh mục lưu vực sông, danh mục nguồn nước; lập danh mục các ao, hồ, phá không được san lấp;

  - Xác định dòng chảy tối thiểu trong sông, ngưỡng giới hạn khai thác nước dưới đất, các khu vực dự trữ nước, hành lang bảo vệ nguồn nước; vùng bổ sung nhân tạo, khoanh định vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất; xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt;

  - Lập hồ sơ đăng kí, cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường; hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; thiết kế, giám sát, thi công các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, công trình quan trắc, giám sát tài nguyên nước;

  - Lập và điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa trên các lưu vực sông;

  - Các hoạt động tư vấn, dịch vụ về môi trường, biến đổi khí hậu liên quan đến tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

   
  77 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận