Trung tâm Kỹ thuật trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng gì?

Chủ đề   RSS   
 • #607381 08/12/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Trung tâm Kỹ thuật trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng gì?

  Trung tâm Kỹ thuật trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng gì? Trung tâm Kỹ thuật trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có những nhiệm vụ và quyền hạn nào?

  Trung tâm Kỹ thuật trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng gì?

  Chức năng của Trung tâm Kỹ thuật trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện được quy định tại Điều 1 Quyết định 2392/QĐ-BTTTT năm 2023 như sau:

  Trung tâm Kỹ thuật trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có chức năng đảm bảo kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện; cung cấp dịch vụ đo lường, thử nghiệm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

  cuc-tan-so-vo-tuyen-dien

  Trung tâm Kỹ thuật trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có những nhiệm vụ và quyền hạn nào?

  Theo Điều 2 Quyết định 2392/QĐ-BTTTT năm 2023, Trung tâm Kỹ thuật trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  - Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện:

  + Xây dựng và trình Cục trưởng quy định về quản lý, sử dụng và bảo quản thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện của Cục;

  + Nghiệm thu kỹ thuật đối với các thiết bị kỹ thuật mới được đầu tư cho các đơn vị thuộc Cục theo phân công của Cục trưởng;

  + Phối hợp nghiên cứu, đề xuất về mặt kỹ thuật, công nghệ đối với hệ thống thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện của Cục;

  + Hiệu chuẩn, sửa chữa hệ thống thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện của Cục;

  + Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động của Cục và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

  + Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục;

  + Quản lý về kỹ thuật, vận hành hệ thống, đề xuất giải pháp bảo trì, sửa chữa thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin và hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm dữ liệu của Cục; quản trị Cổng thông tin điện tử và duy trì hoạt động hệ thống hội nghị trực tuyến của Cục; đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của Cục; thực hiện sửa chữa thiết bị tin học của khối cơ quan Cục theo phân công của Cục trưởng;

  + Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến điện, phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

  - Cung cấp dịch vụ:

  + Tổ chức cung cấp dịch vụ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và an toàn bức xạ vô tuyến điện theo quy định của pháp luật;

  + Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;

  + Cung cấp dịch vụ đo lường, lắp đặt, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vô tuyến điện. Cung cấp các dịch vụ đo lường, thử nghiệm phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện;

  + Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; dịch vụ đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa và các dịch vụ khác trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;

  + Tổ chức thực hiện cho thuê văn phòng làm việc và cung cấp các dịch vụ phục vụ các cơ quan, đơn vị thuê văn phòng đối với phần diện tích được cấp có thẩm quyền giao để cho thuê theo quy định của pháp luật;

  + Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong những hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, tạo thêm các nguồn kinh phí khác để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

  - Thực hiện công tác quản trị nội bộ:

  Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục Tần số vô tuyến điện.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc được Cục trưởng giao.

  Tóm lại, Trung tâm Kỹ thuật trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng đảm bảo kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện; cung cấp dịch vụ đo lường, thử nghiệm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

   

   
  107 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận