Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607231 01/12/2023

  Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh, một câu hỏi đặt ra là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có tài khoản riêng không?

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL có quy định về vị trí, chức năng như sau:

  Vị trí, chức năng

  - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chức năng tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, huấn luyện vận động viên thể thao; tổ chức tập luyện thể dục, biểu diễn và thi đấu thể thao; phối hợp hướng dẫn thực hiện phong trào thể dục, thể thao cho mọi người; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

  - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trụ sở theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, theo quy định trên thì Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

  trung-tam-huan-luyen-va-thi-dau-the-thao-cap-tinh

  Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? (Hình từ Internet) 

  Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

   Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

   Phối hợp với phòng chuyên môn quản lý thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, các định hướng phát triển thể dục thể thao ở địa phương.

  - Tổ chức tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, huấn luyện và quản lý vận động viên đội tuyển, vận động viên đội tuyển trẻ, vận động viên năng khiếu thể thao theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Tổ chức, phối hợp tổ chức học tập văn hóa, giáo dục đạo đức cho vận động viên, chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị chấn thương; thực hiện các chính sách, chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên theo quy định.

  - Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, đảm bảo đời sống tinh thần cho vận động viên.

  - Tổ chức, phối hợp tổ chức biểu diễn thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Tổ chức, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn tập luyện thể thao, huấn luyện viên, trọng tài và các đối tượng làm công tác thể dục thể thao ở địa phương theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  - Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức các hoạt động dịch vụ thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.

  - Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao phục vụ công tác huấn luyện; phối hợp nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích thể thao.

  - Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ thể dục thể thao với các đơn vị liên quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

  - Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, theo quy định trên thì Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định như trên.

   
  62 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận