Trong trường hợp khẩn cấp nào thì được ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin?

Chủ đề   RSS   
 • #610289 05/04/2024

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (456)
  Số điểm: 3525
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Trong trường hợp khẩn cấp nào thì được ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin?

  Hiện nay trong trường hợp khẩn cấp nào thì được ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin? Ứng dụng công nghệ thông tin phải đảm bảo được những nguyên tắc chung gì?

  Ứng dụng công nghệ thông tin phải đảm bảo được những nguyên tắc chung gì?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Luật Công nghệ thông tin 2006 về nguyên tắc chung về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

  - Tổ chức, cá nhân có quyền tiến hành các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  - Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; hoạt động phòng, chống lụt, bão, thiên tai, thảm họa khác, cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động khác được Nhà nước khuyến khích.

  - Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động viễn thông, hoạt động phát thanh, truyền hình trên môi trường mạng phải thực hiện các quy định của pháp luật về viễn thông, báo chí và các quy định của Luật này.

  Như vậy, khi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải đảm bảo được những nguyên tắc chung đã nói đến trên.

  Trong trường hợp khẩn cấp nào thì được ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Luật Công nghệ thông tin 2006 về ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong trường hợp khẩn cấp như sau:

  - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định huy động một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng thông tin để ưu tiên phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin khi có một trong các trường hợp khẩn cấp sau đây:

  + Phục vụ phòng, chống lụt, bão, hỏa hoạn, thiên tai, thảm họa khác;

  + Phục vụ cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh;

  + Phục vụ cứu nạn, cứu hộ;

  + Phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm.

  - Chính phủ quy định cụ thể việc ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường hợp khẩn cấp.

  Như vậy, trong trường hợp khẩn cấp như phục vụ phòng, chống lụt, bão, hỏa hoạn, thiên tai, thảm họa; phòng, chống dịch bệnh; cứu nạn, cứu hộ; quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm thì sẽ ưu tiên phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin khi có một trong các trường hợp khẩn cấp.

  Các hành vi bị nghiêm cấm trong công nghệ thông tin?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Luật Công nghệ thông tin 2006 về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

  - Cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; cản trở bất hợp pháp hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia; phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, phá hoại thông tin trên môi trường mạng.

  - Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích sau đây:

  + Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

  + Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

  + Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

  + Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;

  + Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định.

  - Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động công nghệ thông tin; sản xuất, lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin trái pháp luật; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó.

  Theo đó, tổ chức, cá nhân vi phạm các điều khoản nêu trên thì được xem là vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

   

   
  64 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận