Trong tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi sử dụng họ tên người khác để tố cáo là hành vi bị cấm?

Chủ đề   RSS   
 • #610717 18/04/2024

  phamthithucquyen

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/03/2024
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trong tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi sử dụng họ tên người khác để tố cáo là hành vi bị cấm?

  Theo quy định, hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo có bao gồm hành vi sử dụng họ tên của người khác để tố cáo không? 

  Trong tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi sử dụng họ tên người khác để tố cáo là hành vi bị cấm? 

  Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Luật Tố cáo 2018 có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo cụ thể như sau:

  Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo bao gồm:

  - Cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho người tố cáo.

  - Thiếu trách nhiệm, phân biệt đối xử trong việc giải quyết tố cáo.

  - Tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo.

  - Làm mất, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu vụ việc tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo.

  - Không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho người tố cáo, người bị tố cáo.

  - Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.

  - Can thiệp trái pháp luật, cản trở việc giải quyết tố cáo.

  - Đe dọa, mua chuộc, trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo.

  - Bao che người bị tố cáo.

  - Cố ý tố cáo sai sự thật; cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật; sử dụng họ tên của người khác để tố cáo.

  - Mua chuộc, hối lộ, đe dọa, trả thù, xúc phạm người giải quyết tố cáo.

  - Lợi dụng quyền tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; gây rối an ninh, trật tự công cộng; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

  - Đưa tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết tố cáo.

  Như vậy, các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo bao gồm các hành vi cụ thể nêu trên.

  Theo đó, hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo có bao gồm hành vi sử dụng họ tên của người khác để tố cáo.

  Trong tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi sử dụng họ tên người khác để tố cáo là hành vi bị cấm?

  Khi nào người giải quyết tố cáo vẫn tiếp tục giải quyết tố cáo trong khi người tố cáo đã rút đơn? 

  Căn cứ theo quy định tại Điều 33 Luật Tố cáo 2018 quy định về trường hợp rút tố cáo như sau:

  - Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản.

  - Trường hợp người tố cáo rút một phần nội dung tố cáo thì phần còn lại được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật này; trường hợp người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 của Luật này. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số người tố cáo rút tố cáo thì tố cáo vẫn tiếp tục được giải quyết theo quy định của Luật này. Người đã rút tố cáo không được hưởng quyền và không phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại Điều 9 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

  - Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết.

  Như vậy, theo quy định nêu trên thì có 3 trường hợp người giải quyết tố cáo vẫn tiếp tục giải quyết tố cáo trong khi người tố cáo đã rút đơn tố cáo như sau:

  - Trường hợp 1: Trường hợp chỉ có một người tố cáo nhưng người tố cáo rút một phần nội dung tố cáo thì phần còn lại được tiếp tục giải quyết.

  - Trường hợp 2: Trường hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số người tố cáo rút tố cáo thì tố cáo vẫn tiếp tục được giải quyết.

  - Trường hợp 3: Trường hợp đã rút đơn tố cáo nhưng người giải quyết tố cáo thấy hành vi vi phạm pháp luật thì vẫn có thể tiếp tục giải quyết tố cáo.

  Người tố cáo phải làm gì khi quá thời hạn giải quyết mà tố cáo chưa được giải quyết? 

  Tại Điều 38 Luật Tố cáo 2018 quy định trong trường hợp quá thời hạn quy định tại Điều 30 của Luật này mà tố cáo chưa được giải quyết, người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo.

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo tiếp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có văn bản yêu cầu người giải quyết tố cáo báo cáo về quá trình giải quyết tố cáo, lý do về việc chậm giải quyết tố cáo và xác định trách nhiệm giải quyết tố cáo.

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp, người giải quyết tố cáo phải gửi báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều này; tiếp tục giải quyết tố cáo theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp và báo cáo kết quả giải quyết, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

  - Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc giải quyết tố cáo; thông báo cho người tố cáo biết về việc xem xét, giải quyết tố cáo; áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người có thẩm quyền mà không giải quyết tố cáo theo đúng thời gian quy định.

  - Trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có dấu hiệu không khách quan thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết vụ việc tố cáo.

  Tóm lại, hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo có bao gồm hành vi sử dụng họ tên của người khác để tố cáo.

   
  75 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận