Trong thời gian thử việc tại công ty mới có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Chủ đề   RSS   
 • #447313 21/02/2017

  Trong thời gian thử việc tại công ty mới có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

  Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, trước tiên, chúng ta cần phải hiểu như thế nào là thử việc, và như thế nào thì được hưởng trợ cấp thât nghiệp.

  THỬ VIỆC

  Thử việc là một trong những nội dung được thực hiện trước khi hợp đồng lao động chính thức được kí kết bao gồm nội dung, thời gian, quyền và nghĩa vụ của các bên trong thời gian thử việc. Những vấn đề này do các bên kí kết thỏa thuận.

  Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà thời gian thử việc là khác nhau, trường hợp nhiều nhất là 60 ngày và ít nhất là 6 ngày. (Điều 27, Bộ luật lao động 2012)

  Tiền lương mà người lao động được hưởng trong thời gian thử việc ít nhất là 85%  mức lương của công việc đó. Điều đặc biệt là trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc nếu việc làm thử không đạt yêu cầu như  đã thỏa thuận và không cần phải báo trước.

  TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

  Trong quá trình người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, họ được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

  Những trường hợp đó được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 53 Luật việc làm như sau:

   Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp; có việc làm mới; (nếu có căn cứ xác thực về việc đó); thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an hưởng lương hưu; sau hai lần từ chối nhận việc làm do tổ chức bảo hiểm xã hội giới thiệu mà không có lý do chính đáng; không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật việc làm trong 03 tháng liên tục; ra nước ngoài để định cư, đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp; bị tòa án tuyên bố mất tích; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; bị chết (chết về mặt sinh lý hoặc theo quy định của pháp luật).

  Ở đây, người lao động có việc làm được hiểu là đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên; có quyết định tuyển dụng đối với trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng hoặc hợp đồng làm việc; người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm.

  Như vậy, trong thời gian người lao động thử việc tại công ty mới sẽ không được tính là người lao động có việc làm mới và cũng không thuộc các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại.

  Tóm lại, trong thời gian thử việc, người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cụ thể được quy định tại Điều 50 Luật việc làm 2014.

   
  13826 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận