Trong thời gian nghỉ thai sản công chức nữ có được hưởng phụ cấp thu hút không?

Chủ đề   RSS   
 • #607255 02/12/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trong thời gian nghỉ thai sản công chức nữ có được hưởng phụ cấp thu hút không?

  Phụ cấp thu hút là phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc, công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy trường hợp công chức nữ công tác tại vùng đặc biệt khó khăn mà nghỉ thai sản thì có hưởng phụ cấp thu hút không?
   
   
  1. Những ai được hưởng phụ cấp thu hút?
   
  Căn cứ Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng phụ cấp thu hút là những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm:
   
  (1) Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã;
   
  (2) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
   
  (3) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc QĐND Việt Nam;
   
  (4) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc CAND;
   
  (5) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;
   
  (6) Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.
   
  2. Mức phụ cấp thu hút được hưởng công chức là bao nhiêu?
   
  Tại Điều 4 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định mức phụ cấp thu hút đối với các tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).
   
  Theo đó, mức hưởng phụ cấp thu hút của công chức làm việc thực tế tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bằng 70% mức lương được nhận.
   
  3. Cách xác định thời gian thực tế làm ở vùng khó khăn tính phụ cấp thu hút cho công chức nữ
   
  Căn cứ Điều 13 Nghị định 76/2019/NĐ-CP thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp
   
  - Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là tổng thời gian làm việc có đóng BHXH bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ BHXH thì được cộng dồn), bao gồm:
   
  + Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội;
   
  + Thời gian làm việc trong QĐND, CAND và cơ yếu.
   
  - Cánh tính thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:
   
  + Tính theo tháng:
   
  Trường hợp có từ 50% trở lên thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo chế độ làm việc do cơ quan có thẩm quyền quy định thì được tính cả tháng; trường hợp có dưới 50% thời gian trong tháng thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì không tính;
   
  Đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được tính cả tháng; thời gian nghỉ hè được hưởng lương đối với nhà giáo theo chế độ quy định của cơ quan có thẩm quyền thì được tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề.
   
  + Tính theo năm:
   
  Dưới 03 tháng thì không tính;
   
  Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;
   
  Trên 06 tháng thì được tính bằng 01 năm công tác.
   
  - Thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này, gồm:
   
  + Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 01 tháng trở lên;
   
  + Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
   
  + Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
   
  + Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam.
   
  Như vậy, trường hợp công chức nữ công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà nghỉ thai sản thì vẫn được hưởng phụ cấp thu hút trong thời gian làm việc, trừ 6 tháng nghỉ thai sản sẽ không tính do thời gian nghỉ thai sản được hưởng trợ cấp BHXH.
   
  240 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (04/01/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận