Trong thời gian bao lâu phải đăng ký tạm trú ?

Chủ đề   RSS   
 • #526401 26/08/2019

  Trong thời gian bao lâu phải đăng ký tạm trú ?

  1. Quy định về thời hạn đăng ký tạm trú:

  Theo quy định tại Điều 30 Luật cư trú 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định về Đăng ký tạm trú:

  “1. Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ.

  2. Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

  …”

  => Như vậy, trong thời hạn là 30 ngày phải thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú tại công an xã, phường, thị trấn và người đăng ký tạm trú sẽ được cấp sổ tạm trú.

  1. Thời hạn tối đa để cấp sổ tạm trú:

  Theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Luật cư trú 2006, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Luật cư trú 2013 thì:

  “Điều 30. Đăng ký tạm trú

  4. Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này phải cấp sổ tạm trú theo mẫu quy định của Bộ Công an.

  ….”

  => Như vậy, thời hạn tối đa để được cấp sổ tạm trú là trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định Luật cư trú 2006.

  1. Xóa tạm trú:

  Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 35/2015/TT-BCA quy định về các trường hợp bị xóa tạm trú:

  “Công an xã, phường, thị trấn nơi có người đăng ký tạm trú phải xóa tên của họ trong sổ đăng ký tạm trú trong các trường hợp sau:

  1. Người đã đăng ký tạm trú nhưng chết, mất tích.

   

  2. Người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại địa phương đã đăng ký tạm trú từ 06 (sáu) tháng trở lên

  3. Người đã đăng ký tạm trú nhưng hết thời hạn tạm trú từ 30 (ba mươi) ngày trở lên mà không đến cơ quan Công an nơi đăng ký tạm trú để làm thủ tục gia hạn tạm trú.

  4. Người đã đăng ký tạm trú mà được đăng ký thường trú.

  5. Người đã đăng ký tạm trú nhưng bị cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy đăng ký tạm trú theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư này.”

  => Như vậy, tùy từng trường hợp thì thời gian xóa đăng ký tạm trú sẽ khác nhau.

  + Trong trường hợp người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại địa phương đã đăng ký tạm trú trong thời hạn là 6 tháng trở lên thì bị xóa tạm trú.

  + Trong trường hợp người đã đăng ký tạm trú nhưng hết thời hạn tạm trú từ 30 ngày trở lên mà không đến cơ quan công an nơi đăng ký tạm trú để làm thủ tục gia hạn trú thì bị xóa tạm trú.

   
  4431 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trandothucuyen96@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận