Trong giai đoạn thử việc mà tự ý nghỉ việc thì có đền chi phí đào tạo hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #602475 12/05/2023

  Trong giai đoạn thử việc mà tự ý nghỉ việc thì có đền chi phí đào tạo hay không?

  Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích ích của người lao động trong thử việc cũng như quy định về việc bồi thường chi phí đào tạo. Pháp luật đã có quy định ra sao về việc trong giai đoạn thử việc mà người lao động nghỉ việc có đền phí đào tạo không?

  Pháp luật quy định thế nào về kết thúc thời gian thử việc?

  Pháp luật có nêu rõ về kết thúc thời gian thử việc tại Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

  - Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

  - Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

  - Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

  - Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

  thu-viec-co-den-phi-dao-tao

   Quy định về việc bồi thường chi phí đào tạo (Hình từ Internet)

  Trong giai đoạn thử việc mà tự ý nghỉ việc thì có đền chi phí đào tạo hay không?

  Như quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động 2019 có nêu rõ:

  Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

  Do đó, trong quá trình thử việc người lao động có quyền nghỉ việc, hủy bỏ hợp đồng mà không cần báo trước đồng thời cũng không cần phải bồi thường chi phí đào tạo cũng như các chi phí khác.

  Tuy nhiên, căn cứ Điều 61 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 có quy định nghĩa vụ làm việc có thời hạn của người học như sau:

  - Người tốt nghiệp các khóa đào tạo theo chế độ cử tuyển, theo các chương trình do Nhà nước đặt hàng, cấp học bổng, chi phí đào tạo hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp định ký kết với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải chấp hành sự điều động làm việc có thời hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.

  - Người tốt nghiệp các khóa đào tạo do người sử dụng lao động cấp học bổng, chi phí đào tạo phải làm việc cho người sử dụng lao động theo thời hạn đã cam kết trong hợp đồng đào tạo; trường hợp không thực hiện đúng cam kết thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.

  Đối với trường hợp người lao động trong thời gian thử việc nhưng có ký cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi tốt nghiệp các khóa đào tạo do người sử dụng cấp học bổng, chi phí đào tạo nhưng lại nghỉ việc và không thực hiện đúng cam kết thì phải bồi thường chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động hoặc bồi thường khác theo cam kết.

   
  185 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận