Trợ cấp mất việc đối với NLĐ ký HĐLĐ sau ngày 1.1.2009?

Chủ đề   RSS   
 • #576204 10/10/2021

  Trợ cấp mất việc đối với NLĐ ký HĐLĐ sau ngày 1.1.2009?

  Theo khoản 2, điều 8, nghị định 145/2020 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm theo quy định tại khoảng 11, Điều 34 của Bộ luật Lao động.

  Trường hợp NLĐ có thời gian làm việc thường xuyên cho NSDLĐ từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm nhưng thời gian để tính trợ cấp mất việc làm quy định tại khoản 3 điều này ít hơn 24 tháng thì NSDLĐ có trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm cho LNĐ ít nhất bằng 2 tháng tiền lương.

  3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 

  Vấn đề là nếu NLĐ ký HĐLĐ ngày 1.1.2009 T7.2021 thì:

  Thời gian tính trợ cấp mất việc = 11 năm 7 tháng làm việc - 11 năm 7 tháng đóng BHTN = 0 tháng Trong trường hợp này NLĐ có được trợ cấp 2 tháng tiền lương không?

   
  759 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn truongthinh1977@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/10/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận