Trợ cấp lần đầu tại vùng 135

Chủ đề   RSS   
 • #535916 29/12/2019

  kaitokid11

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/05/2019
  Tổng số bài viết (48)
  Số điểm: 1500
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Trợ cấp lần đầu tại vùng 135

  Tôi làm Kế toán trường học công tác tại khu vực 135 được 4 năm 4 Tháng tính đến tháng 11/2019. Chưa kịp hưởng trợ cấp lần đầu thì NĐ 116 hết hiệu lực và Thay thế bằng NĐ 76 . Cho tôi hỏi tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu Theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP?

   
  6272 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #535924   29/12/2019

  DT_DA
  DT_DA
  Top 75
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (903)
  Số điểm: 17463
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 346 lần


  Và theo như nội dung anh trao đổi thì anh vẫn chưa nhận được khoản trợ cấp này do đó căn cứ Nghị định 76/2019/NĐ-CP:

  "Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gồm:

  ...

  Điều 6. Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

  Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau:

  1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn."

   

  => Như vậy trường hợp của anh nếu thuộc đối tượng tại Điều 2 và vẫn đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được trợ cấp lần đầu khi nhận công tác.

  Lưu ý: TVPL xin nói thêm, đối với khoản trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP phải hiểu rõ bản chất là cần hỗ trợ ngay khi các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến nhận công tác để nhằm mục đích ổn định cuộc sống theo hướng dẫn tại công văn số 3170/BTC-HCSN ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nội vụ chứ không phải chờ đến khi công tác đủ 5 năm mới được nhận. 

  Căn cứ Nghị định 116/2010/NĐ-CP

  "Điều 6. Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

  Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

  ..."

  Điều này được hướng dẫn bởi Mục 2 Công văn 1784/BNV-TL năm 2017, cụ thể:

  "Căn cứ ý kiến phản ánh của các Bộ, ngành, địa phương về những vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; sau khi trao đổi với Bộ Tài chính tại công văn số 3170/BTC-HCSN ngày 13 tháng 3 năm 2017, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

  ...

  2. Về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP:

  Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang được cơ quan có thẩm quyền quyết định đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng ngay khi cán bộ, công chức, viên chức đến nhận công tác và được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm chi trả."

  = Như vậy, bản chất của trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng thì đơn vị phải xác định được số năm mà các đối tượng này đến công tác để chi trả trợ cấp ngay nhằm mục đích ổn định cuộc sống cho những đối tượng này khi chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, chứ không phải chờ đến khi đủ 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam mới được hỗ trợ.

   
  Báo quản trị |  
 • #536047   30/12/2019

  kaitokid11 viết:

  Tôi làm Kế toán trường học công tác tại khu vực 135 được 4 năm 4 Tháng tính đến tháng 11/2019. Chưa kịp hưởng trợ cấp lần đầu thì NĐ 116 hết hiệu lực và Thay thế bằng NĐ 76 . Cho tôi hỏi tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu Theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP?

  Theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì trợ cấp lần đầu được chi trả một lần ngay khi bạn nhận công tác chứ không phải đợi đến khi bạn công tác đủ thời gian theo quy định mới chi trả. Bản thân quyết định cử công tác của bạn sẽ có ghi nhận về thời gian công tác rồi. Bạn có thể đối chiếu lại xem có thuộc các xã được liệt kê tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP hay không và liên hệ thủ trưởng để làm rõ. Trường hợp này bạn không hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP được bạn nhé. Ngoài ra bạn lưu ý thêm nếu xã của bạn thuộc các vùng theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì cũng chưa chắc cũng thuộc các vùng quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP. Quy định về địa bàn KTXH khó khăn được hưởng chế độ ở hai văn bản này có khác nhau một chút.

   
  Báo quản trị |