Trình tự tổ chức tuyển dụng công chức quy định ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #594136 24/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trình tự tổ chức tuyển dụng công chức quy định ra sao?

  Thi tuyển công chức là một cuộc thi quan trọng đối với những người sẽ được lựa chọn dựa trên kết quả phù hợp vào làm việc trong các cơ quan nhà nước. Trải qua nhiều vòng thi tuyển với các thể thức khác nhau mà người tham gia cần chú ý. Vậy trình tự tổ chức tuyển dụng công chức được quy định ra sao?
   
  Hiện nay, việc thi tuyển công chức được diễn ra thành 02 vòng theo Điều 14 Nghị định 138/2020NĐ-CP về trình tự tổ chức tuyển dụng được quy định như sau:
   
  trinh-tu-to-chuc-tuyen-dung-cong-chuc-quy-dinh-ra-sao
   
  (1) Thành lập hội đồng tuyển dụng
   
  Đầu tiên, cơ quan, tổ chức nơi tuyển dụng công chức sẽ thành lập Hội đồng tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.
   
  Sau đó, thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng.
   
  Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
   
  2. Tổ chức thi tuyển công chức
   
  Theo đó, hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. 
   
  Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 1.
   
  * Tổ chức thi vòng 1
   
  - Đối với người thi trên máy tính:
   
  Thí sinh thi vòng 1 trên máy tính sẽ được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. 
   
  Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.
   
  - Đối với người thi trên giấy:
   
  Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1.
   
  05 ngày sau khi chấm thi vòng 1 xong phải công bố kết quả thi.
   
  15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử, thí sinh có thể làm phúc khảo.
   
  Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo.
   
  Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định tại điểm này nhưng tổng thời gian kéo dài không quá 15 ngày.
   
  * Tổ chức thi vòng 2
   
  Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2.
   
  Đồng thời, đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.
   
  Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.
   
  Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức thi vòng 2 bằng hình thức thi viết hoặc hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì việc chấm thi viết và chấm phúc khảo thi viết thực hiện như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định 138/2020NĐ-CP. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.
   
  3. Tổ chức xét tuyển người trở thành công chức
   
  Tổ chức xét tuyển là giai đoạn cuối cùng và gần như biết được người trở thành công chức theo kết quả và số lượng ứng tuyển. Theo đó, trình tự tổ chức xét tuyển công chức như sau:
   
  Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn tại vòng 2.
   
  Đồng thời, đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.
   
  Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức phỏng vấn tại vòng 2.
   
  Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại vòng 2.
   
  Như vậy, trải qua nhiều vòng thi tuyển công chức cũng như thời gian phúc khảo thì người dự tuyển mới có thể biết được kết quả. Tùy theo hình thức và bài làm người thi có phúc khảo hay không. Đối với người thi vòng 1 trên máy tính sẽ biết được kết quả sớm hơn người thi trên giấy.
   
  475 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594575   29/11/2022

  Trình tự tổ chức tuyển dụng công chức quy định ra sao?

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. thi công chức là vấn đề rất quan trọng đối với các cá nhân làm việc trong nhà nước. Vì công chức có tính chất đặc thù nên thi công chức phải trải qua các vòng thi được quy định nghiệm ngặt. Vì vậy những người có ý định thi công chức nên nắm rõ các quy định này để có sự chuẩn bị chu đáo, ký lưỡng.
   
  Báo quản trị |